Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(36)
  • Jurisprudentie(371)
  • Commentaar NLFiscaal(32)
  • Literatuur(27)
  • Recent(22)
  • Soft Law(48)

X (belanghebbende) verzorgt de pensioenadminstratie van een pensioenfonds. Deze dienstverlening is aan te merken als het ‘beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen’ en is daarom vrijgesteld van omzetbelasting. X verricht ook diensten die worden aangeduid als bestuursondersteuning. In geschil is of de bestuursondersteuning ook is vrijgesteld van omzetbelasting.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de bestuursondersteuning onlosmakelijk is verbonden met het verzorgen van de pensioenadministratie. Deze diensten vormen daarom één economische prestatie, namelijk de correcte, volledige en tijdige uitvoering van de pensioenregeling. Het zou kunstmatig zijn deze prestatie te splitsen.

Voor zover sprake zou zijn van elementen die niet onlosmakelijk zouden zijn verbonden met de correcte en tijdige uitvoering van de pensioenregeling, moet worden geoordeeld dat deze bijkomstig van aard en geen doel op zich zijn, en bezien vanuit de gemiddelde consument een middel zijn om de hoofdprestatie aantrekkelijker te maken.

Niet in geschil is dat in dat geval de vrijstelling van artikel 11, lid 1, letter i, ten derde, Wet OB 1968 van toepassing is. Het beroep is gegrond.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
eerste kwartaal 2018
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
11 april 2022
Rolnummer
19/1779
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:1849
NLF-nummer
NLF 2022/1114
Aflevering
9 juni 2022
bwbr0002629&artikel=11,bwbr0002629&artikel=11

X