Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Een aantal percelen van vereniging X (belanghebbende) liggen in water waarvan het Rijk het beheer heeft.

De Heffingsambtenaar heeft X namens het Waterschap Zuiderzeeland voor het jaar 2021 met betrekking tot 140 percelen aangeslagen in de watersysteemheffing ongebouwd, gebouwd en natuurterreinen en een heffing opgelegd van totaal € 70.725,04.

Tussen partijen is in geschil of over in rijkswater gelegen percelen aanslagen watersysteemheffing kunnen worden opgelegd.

X stelt zich primair op het standpunt dat de Marker Wadden niet tot het gebied van het waterschap behoren en reeds daarom ten onrechte tot de percelen gerekend zijn.

Rechtbank Overijssel is gebleken dat de grenzen van het waterschapsgebied volgens de door de Heffingsambtenaar overgelegde kaart tevens de tot het beheer van het Rijk behorende percelen omvatten. De grenzen van het waterschapsgebied zijn daarmee te ruim bepaald. Het gegeven dat het waterschap zich gehouden acht ook in (sommige) rijkswateren ratten te bestrijden, is geen toereikende rechtsgrond om rijkswateren, waaronder de Marker Wadden, tot het waterschapsgebied te rekenen. Aan de Heffingsambtenaar komt ten aanzien van die gebieden met rijkswateren geen bevoegdheid tot het opleggen van een watersysteemheffing toe.

De betreffende aanslagen worden vernietigd.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2021
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum instantie
18 november 2022
Rolnummer
22/549
ECLI
ECLI:NL:RBOVE:2022:3433
Auteur(s)
V.F. Drok LLM
EY
NLF-nummer
NLF 2022/2454
Aflevering
15 december 2022
Judoregnummer
JCDI:NFB5393
bwbr0005108&artikel=110,bwbr0005108&artikel=110,bwbr0005108&artikel=113,bwbr0005108&artikel=113,bwbr0005108&artikel=117,bwbr0005108&artikel=117

Naar de bovenkant van de pagina