Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Rechtbank Overijssel heeft het beroep van X (belanghebbende) in deze WOZ-zaak gegrond verklaard, overwegende dat de proceskostenvergoeding voor het hoorgesprek en het taxatierapport te laag is vastgesteld en dat de Heffingsambtenaar de door X in de bezwaarfase verzochte gegevens had dienen toe te zenden.

De Heffingsambtenaar heeft hoger beroep ingesteld.

Omdat de Heffingsambtenaar zich heeft verzet tegen de door Hof Arnhem-Leeuwarden aangekondigde aanhouding van de onderhavige zaken totdat de Hoge Raad over de – ook hier in geschil zijnde – toezendplicht zoals bedoeld in artikel 7:4 Awb, dan wel artikel 40 Wet WOZ, heeft beslist, heeft het Hof hierin aanleiding gezien de zaken niet langer aan te houden en uitspraak te doen. Het hoger beroep is op dit punt ongegrond. De Heffingsambtenaar heeft niet aan de wettelijke toezendplicht voldaan.

Het Hof beslist verder dat de Rechtbank de vergoeding voor het taxatierapport terecht heeft vastgesteld op € 128,26 en dat geen aanleiding bestaat om de proceskostenvergoeding op grond van bijzondere omstandigheden te matigen. Ook wordt de stelling van de Heffingsambtenaar verworpen dat het hier een dermate lichte zaak betreft dat een wegingsfactor van 0,5 gerechtvaardigd is.

Het hoger beroep van de Heffingsambtenaar is ongegrond.

In het incidentele hoger beroep verzoekt X, onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 27 mei 2022 (21/02977, ECLI:NL:HR:2022:752, NLF 2022/1096, met noot van Hennevelt), de door de Rechtbank toegekende proceskostenvergoeding te vernietigen en vast te stellen met toepassing van het verhoogde tarief van € 759 per punt.

Het incidenteel hoger beroep is echter te laat ingediend en wordt daarom niet-ontvankelijk verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2020
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
8 november 2022
Rolnummer
22/00519
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:9502
NLF-nummer
NLF 2022/2309
Aflevering
24 november 2022
bwbr0005537&artikel=7:15,bwbr0005537&artikel=7:15,bwbr0005537&artikel=7:4,bwbr0005537&artikel=7:4,bwbr0007119&artikel=40,bwbr0007119&artikel=40

Naar de bovenkant van de pagina