Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(231)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(8)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(5)

X (bv; belanghebbende) heeft voor een uit België afkomstige auto op 31 januari 2017 BPM op aangifte voldaan. De datum eerste toelating van de auto is 2 januari 2015.


Bij de berekening van de verschuldigde BPM is rekening gehouden met 100% van de gecalculeerde reparatiekosten van € 20.729. De auto is op 15 mei 2017 te naam gesteld.


X heeft in bezwaar aanspraak op een vermindering van de BPM gemaakt. Zij heeft onder meer gewezen op de opgetreden waardevermindering tussen het moment van aangifte en het moment van tenaamstelling. De Inspecteur heeft – alleen – ambtshalve een teruggaaf van € 24 verleend omdat de historische nieuwprijs van de auto hoger was dan door X aangegeven. X heeft beroep (ongegrond) en hoger beroep ingesteld.


Naar het oordeel van Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de Inspecteur met behulp van de hem ter beschikking staande gegevens, waaronder de database auto, zich er in bezwaar niet in voldoende mate van vergewist dat niet te veel BPM op aangifte was voldaan. De uitspraak op bezwaar gaat in dit opzicht uit van een onjuiste rechtsopvatting omtrent de stelplicht en bewijslast die op X rust. De Inspecteur heeft de uitspraak op bezwaar onvoldoende voorbereid.


Het Hof geeft X gelijk dat de laagste handelsinkoopwaarde van de referentievoertuigen het uitgangspunt moet zijn voor de bepaling van de handelsinkoopwaarde van het te taxeren motorrijtuig.


X maakt per saldo aanspraak op vermindering van BPM met een bedrag van € 60 (extra leeftijdskorting ad € 32 en toepassing tarief 2014 ad € 28). Door een geslaagd beroep op interne compensatie komt X evenwel niet in aanmerking voor een verdere vermindering dan verleend bij de uitspraak op bezwaar. X heeft ten onrechte het volledige schadebedrag in aanmerking genomen als waardevermindering, in plaats van 72% van dat schadebedrag.


De uitspraak op bezwaar wordt vernietigd, maar het Hof bepaalt dat de rechtsgevolgen van de vernietigde uitspraak op bezwaar in stand blijven.

Rubriek(en)
Autobelastingen
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
12 oktober 2021
Rolnummer
19/00439
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2021:9528
NLF-nummer
NLF 2021/2103
Aflevering
4 november 2021
bwbr0005806&artikel=10,bwbr0005806&artikel=16a,bwbv0001506&artikel=110

X