Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(4)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(1)

De Inspecteur heeft aan X (belanghebbende) over het tijdvak 5 juni 2019 tot en met 1 mei 2020 een naheffingsaanslag MRB opgelegd ten bedrage van € 801 alsmede een 100% boete. De naheffingsaanslag is opgelegd nadat op 30 april 2020 via een foto van een ANPR-camera is geconstateerd dat met een auto (te weten een kampeerwagen) van X gebruik van de snelweg is gemaakt, terwijl het kenteken van de auto was geschorst.

X heeft in beroep aangevoerd dat hij de auto die avond voor een APK-keuring naar de keurende garage heeft gebracht.

Rechtbank Noord-Holland acht aannemelijk dat de auto slechts eenmalig is gebruikt ten behoeve van de APK-keuring. Aan de voorwaarden voor dat (toegestane) gebruik in verband met de ‘keuringsvrijstelling’ is echter niet voldaan omdat met auto werd gereden op de dag voor de keuring en niet de dag van de keuring. De Inspecteur is daarom bevoegd om de naheffingsaanslag op te leggen.

In casu is de heffingsperiode aanzienlijk langer dan de periode waarin niet aan de schorsingsvoorwaarden is voldaan. Heffing over die langere periode acht de Rechtbank niet evenredig. Dit betekent echter niet dat ook de juridische ruimte bestaat om de naheffingsaanslag te verminderen.

De Rechtbank acht de ernst van de overtreding dermate gering dat deze een boete van nihil rechtvaardigt. Daarbij neemt de Rechtbank in aanmerking dat X zich juist aan de regels wilde houden en alleen zijn begrip van de inhoud van die regels niet goed heeft onderzocht.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Autobelastingen
Belastingtijdvak
5 juni 2019 t/m 1 mei 2020
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
24 december 2021
Rolnummer
21/29
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2021:11829
NLF-nummer
NLF 2022/0139
Aflevering
13 januari 2022
bwbr0006324&artikel=35&lid=1

X