Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving(1)
  • Besluiten(4)
  • Jurisprudentie(13)
  • Commentaar NLFiscaal(6)
  • Literatuur(9)
  • Recent(3)

De Inspecteur heeft aan zorginstelling X (bv; belanghebbende) een aanslag vpb 2015 opgelegd, berekend naar een belastbaar bedrag van € 977.426.

In geschil is of X in aanmerking komt voor de vrijstelling van artikel 5, lid 1, aanhef en onderdeel c, Wet VpB 1969. Meer specifiek is in geschil of X voldoet aan de winstbestemmingseis van artikel 4 Uitv.besl. VpB 1971.

De Inspecteur betoogt dat hieraan niet is voldaan omdat de uiteindelijke aandeelhouders van X natuurlijke personen zijn. Volgens de Inspecteur kan de algemene vergadering van aandeelhouders de statuten wijzigen zodat de behaalde winsten toe kunnen komen aan de aandeelhouders.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant legt het woord ‘kan’ van artikel 4 Uitv.besl. VpB 1971 uit op basis van de geldende statuten van X en ziet geen aanknopingspunten voor de feitelijke eis dat de aandelen (uiteindelijk) moeten worden gehouden door een vrijgesteld lichaam in de zin van artikel 5, lid 1, aanhef en onderdeel c, Wet VpB 1969.

Tussen partijen is niet in geschil dat de winst voldoende is beklemd in de voor het onderhavige jaar geldende statuten. Daarnaast is niet in geschil dat feitelijk niet in strijd met de statuten is gehandeld en dat de winst van X niet is aangewend voor andere doeleinden. X voldoet aan de winstbestemmingseis en kan worden aangemerkt als een subjectief van vpb vrijgesteld lichaam. De aanslag wordt verminderd tot een aanslag berekend naar een belastbaar bedrag van nihil.

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2015
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
19 januari 2022
Rolnummer
19/5340
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:206
Auteur(s)
Gert-Jan de Ruiter
Deloitte
NLF-nummer
NLF 2022/0356
Aflevering
17 februari 2022
Judoreg
NFB4833
bwbr0002672&artikel=5,bwbr0002786&artikel=4

X