Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving(2)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(44)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(3)
  • Recent(5)

De Spaanse wet op de vennootschapsbelasting bevat een maatregel die inhoudt dat een in Spanje belastingplichtige onderneming die een deelneming verwerft in een buitenlandse vennootschap, de daaruit voortvloeiende financiële goodwill door afschrijving in mindering kan brengen op de heffingsgrondslag van de door haar verschuldigde vennootschapsbelasting, voor zover die deelneming ten minste 5% bedraagt en gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar in haar bezit blijft. De maatregel houdt voorts in dat een onderneming alleen als buitenlandse vennootschap wordt aangemerkt indien zij onderworpen is aan een belasting die overeenstemt met de belasting die in Spanje geldt en haar inkomsten hoofdzakelijk afkomstig zijn van activiteiten in dat buitenland.

De Europese Commissie is van mening dat deze regeling kwalificeert als verboden staatssteun en is door het Gerecht van de EU in het gelijk gesteld. World Duty Free Group, SA, voorheen Autogrill España, SA, en de Spaanse staat hebben tegen dit oordeel een hogere voorziening ingesteld, maar A-G Pitruzzella geeft het HvJ in overweging om deze af te wijzen.

De onderhavige hogere voorziening maakt deel uit van een reeks van parallelle procedures waarin vernietiging wordt gevorderd van de arresten van het Gerecht houdende verwerping van de beroepen van een aantal Spaanse ondernemingen tegen het litigieuze besluit van de Europese Commissie. De overige zaken zijn: C-55/19 P, ECLI:EU:C:2021:57; C-54/19 P, ECLI:EU:C:2021:56; C-53/19 P, ECLI:EU:C:2021:54; C-52/19 P, ECLI:EU:C:2021:53; C-50/19 P, ECLI:EU:C:2021:49.
Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
onbekend
Instantie
A-G HvJ
Datum instantie
21 januari 2021
Rolnummer
C‑51/19 P; C‑64/19 P
ECLI
ECLI:EU:C:2021:51
Auteur(s)
Mart van Hulten
Lubbers, Boer & Douma/Tilburg University
NLF-nummer
NLF 2021/0372
Aflevering
18 februari 2021
Judoreg
NFB4138
bwbv0001506&artikel=107,bwbv0001506&artikel=108

X