Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(2)
  • Jurisprudentie(95)
  • Commentaar NLFiscaal(7)
  • Literatuur(5)
  • Recent(7)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(2)

Ter zake van de verkrijging in 2018 van een onroerende zaak, een voormalig pakhuis, is overdrachtsbelasting voldaan naar het woningtarief van 2%. De gemeente heeft op 20 juni 2018 een omgevingsvergunning afgegeven voor het bouwen van drie stadswoningen in de onroerende zaak. Volgens de Inspecteur is naar het onjuiste tarief overdrachtsbelasting voldaan. X (belanghebbende), één van de kopers, heeft beroep ingestelde inzake de in verband hiermee opgelegde naheffingsaanslag naar het tarief van 6%.

Vast staat dat de onroerende zaak oorspronkelijk een pakhuis was. Daarvoor was het ontworpen, gebouwd en gedurende een lange periode gebruikt. Met de aanvang van de verbouwing tot drie stadswoningen is begonnen na de overdracht.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X niet aannemelijk heeft gemaakt dat de onroerende zaak op het moment van de overdracht naar zijn aard tot woning is bestemd. Op het moment van de overdracht hadden er nog geen bouwkundige wijzigingen aan de onroerende zaak plaatsgevonden.

Het beroep is ongegrond.

 

Rubriek(en)
Belastingen van rechtsverkeer
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
24 mei 2022
Rolnummer
21/223
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:2858
NLF-nummer
NLF 2022/1115
Aflevering
9 juni 2022
bwbr0002740&artikel=14,bwbr0002740&artikel=14

X