Direct naar content gaan

Samenvatting

De Belgische belastingdienst heeft aan de Belgische vennootschap SA CEZAM geldboetes opgelegd wegens het niet indienen van periodieke btw-aangiften. De vennootschap vordert een herberekening van de boetes. Zij stelt dat de boetes niet moeten worden berekend op basis van het brutobedrag van de verschuldigde btw, maar op basis van het nettobedrag, dat wil zeggen op basis van de btw die verschuldigd is na verrekening van de voorbelasting.

De Tribunal de première instance du Luxembourg (België) heeft hierover aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2013 t/m 2017
Instantie
HvJ
Datum instantie
2 augustus 2022
Rolnummer
C-418/22
NLF-nummer
NLF 2022/1753
Aflevering
15 september 2022
celex32006l0112&artikel=167,celex32006l0112&artikel=167,celex32006l0112&artikel=206,celex32006l0112&artikel=206,celex32006l0112&artikel=250,celex32006l0112&artikel=250,celex32006l0112&artikel=273,celex32006l0112&artikel=273,celex32006l0112&artikel=62,celex32006l0112&artikel=62,celex32006l0112&artikel=63,celex32006l0112&artikel=63

Naar de bovenkant van de pagina