Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(107)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(5)
  • Recent(4)

Naar aanleiding van een administratieve controle heeft de Inspecteur aan X (belanghebbende) een utb uitgereikt voor een bedrag aan invoerrecht en rente op achterstallen.

Bij Rechtbank Noord-Holland is in geschil of de utb terecht is uitgereikt.

De Rechtbank stelt vast dat de Inspecteur heeft verzuimd stukken die hem ter beschikking staan en een rol hebben gespeeld bij zijn besluitvorming aan de Rechtbank over te leggen. Bij gebrek aan de stukken kan de Rechtbank zich geen oordeel vormen of X, door het verzuim van de Inspecteur om de stukken over te leggen, is geschaad in haar verdediging of dat de procedure zonder de schending een andere afloop zou kunnen hebben gehad, waarbij de Rechtbank opmerkt dat het verzuim tot het moment van sluiting van het onderzoek hersteld had kunnen worden. De Inspecteur wordt niet opnieuw in de gelegenheid gesteld de zaakstukken over te leggen. Hij heeft onvoldoende gebruikgemaakt van de gelegenheid om dat eerder te doen.

De Inspecteur heeft voorafgaand aan de zitting en ook tijdens de zitting aangegeven de utb mogelijk niet volledig te handhaven. Partijen zijn in gesprek geweest over de juiste systematiek ter bepaling van de douanewaarde van de door eiseres in de toekomst in te voeren goederen en bij wijziging van die systematiek was de Inspecteur voornemens een herberekening van correcties inzake douanewaarde over de periode 2014 en 2015 te laten uitvoeren. Hoewel er overeenstemming lijkt te zijn over de systematiek heeft dit niet de voorziene opvolging gehad met betrekking tot de litigieuze utb. Bij gebrek aan stukken kan de Rechtbank de utb niet zelf vaststellen. Dit leidt ertoe dat de Rechtbank de utb vernietigt.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Douane
Belastingtijdvak
2014-2015
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
7 december 2021
Rolnummer
18/2376
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2021:11557
NLF-nummer
NLF 2021/2444
Aflevering
23 december 2021
bwbr0005537&artikel=8:42

X