Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(5)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving(1)
  • Besluiten(8)
  • Jurisprudentie(153)
  • Commentaar NLFiscaal(28)
  • Literatuur(14)
  • Recent(21)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(1)

Op 10 november 2021 heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer verzocht om de behandeling van het wetsvoorstel ‘Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten’ (Kamerstukken 35 929) aan te houden. Er zijn vervolgens verschillende mogelijkheden verkend om de toepassing van het wetsvoorstel te beperken tot start-ups en scale-ups en om de uitvoeringslasten te beperken. Zoals de staatssecretaris in zijn brief van 4 april 2022 heeft toegelicht, heeft deze verkenning hem doen concluderen dat hij het wetsvoorstel niet zal aanpassen.

Met deze nota van wijziging wordt de inwerkingtredingsdatum van dit wetsvoorstel verschoven van 1 januari 2022 naar 1 januari 2023. De staatssecretaris heeft de Kamer verzocht om het wetsvoorstel opnieuw aan te melden voor plenaire behandeling.

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
19 april 2022
Rolnummer
35 929
Auteur(s)
Karima Taouil
EY Erasmus Universiteit Rotterdam
NLF-nummer
NLF 2022/0953
Aflevering
19 mei 2022
Judoreg
NFB5010
bwbr0002471&artikel=10,bwbr0002471&artikel=10,bwbr0002471&artikel=10a,bwbr0002471&artikel=10a,bwbr0002471&artikel=13a,bwbr0002471&artikel=13a,bwbr0002471&artikel=32bb,bwbr0002471&artikel=32bb,bwbr0002471&artikel=36,bwbr0002471&artikel=36

X