Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(40)
  • Internationale regelgeving(168)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(101)
  • Jurisprudentie(151)
  • Commentaar NLFiscaal(3)
  • Literatuur(75)
  • Recent(4)

X (belanghebbende) procedeert al jarenlang om alimentatie te verkrijgen naar aanleiding van haar echtscheiding in 1995. Zij heeft in onder meer de aangifte IB/PVV 2017 kosten in verband met alimentatie opgevoerd.

De Inspecteur heeft de aftrek van alimentatiekosten niet in aftrek toegelaten.

Bij Hof Den Haag is onder meer in geschil of dat terecht is.

Rechtbank Den Haag heeft evenals ten aanzien van de jaren 2013 tot en met 2016 geoordeeld dat in 2017 niet de objectieve verwachting bestond dat X enig inkomen in de vorm van alimentatie van haar ex-echtgenoot zou ontvangen. De Inspecteur heeft de aftrek van alimentatiekosten daarom terecht niet in aftrek toegelaten. Ook correcties ten aanzien van aftrek eigenwoningrente en specifieke zorgkosten zijn volgens het Hof terecht.

X heeft het Hof verzocht onderzoek te verrichten naar de inhoud van project 1043, de databank FSV en het gebruik ervan jegens haar overeenkomstig de aanbeveling die de Hoge Raad heeft gegeven in het arrest HR 10 december 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1748, NLF 2021/2419, met noot van Perdaems) inzake de aan X opgelegde aanslag over het jaar 2014. De gegevens van X zijn voor de belastingjaren 2013 tot en met 2017 opgenomen in project 1043 en de naam en het BSN-nummer van X zijn tevens vermeld in de databank FSV.

Het Hof acht door de Inspecteur aannemelijk gemaakt dat de aftrek van de bedragen aan alimentatiekosten en specifieke zorgkosten de directe aanleiding vormden voor het onderzoek van de aangifte IB/PVV 2017. Niet kan worden gezegd dat de controle van de aangifte van X heeft plaatsgevonden op een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht dat de aanslag moet worden vernietigd. Ook de omstandigheid dat de gegevens van X zijn opgenomen in de databank FSV leidt niet tot verlaging of vernietiging van de aanslagen.

Het hoger beroep is ongegrond.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
22 maart 2022
Rolnummer
21/00778
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2022:515
NLF-nummer
NLF 2022/0842
Aflevering
28 april 2022
,bwbr0011353&artikel=3.108

X