Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Sinds de invoering van de maatregelen van het kabinet om de door de coronacrisis getroffen ondernemers te helpen, hebben ruim 185.000 ondernemers uitstel van betaling van belastingen gekregen. Het totaalbedrag waarvoor belastinguitstel is verleend, kwam half juni 2020 uit op ruim € 10 miljard.

Het totaalbedrag aan uitgestelde betaling van belastingen zal waarschijnlijk verder oplopen omdat het uitstel ook kan gelden voor de belastingen over de komende maanden. Ondernemers kunnen bovendien uitstel blijven aanvragen tot ten minste 1 oktober 2020. Een prognose van het aantal aanvragen voor de rest van het jaar volgt later in juni 2020.

Voor het uitwerken van afspraken over het betalen van de belastingschulden zijn drie criteria opgesteld. Zo moet het voor een ondernemer realistisch zijn dat hij de schuld af kan betalen binnen de afgesproken termijn. Omdat niet elke ondernemer hetzelfde is, zullen afbetalingsmogelijkheden zoveel mogelijk afgestemd worden op de verschillende situaties waarin branches verkeren. Kappers hebben bijvoorbeeld op een andere manier last van de crisis dan ondernemers in de reisbranche. Daarnaast is het belangrijk dat de terugbetaling voor de Belastingdienst praktisch uitvoerbaar is.

Om zoveel mogelijk aan deze criteria te kunnen voldoen, zal het kabinet in overleg gaan met koepelorganisaties om zo een plan van aanpak te kunnen maken voor het betalen van de belastingschuld. Hierover komt in de zomer van 2020 meer informatie.

Metadata

Rubriek(en)
Invordering
Belastingtijdvak
2020
Instantie
MvF
Datum instantie
18 juni 2020
NLF-nummer
NLF 2020/1482
Aflevering
25 juni 2020

Naar de bovenkant van de pagina