Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Ondernemer X (belanghebbende) is in 2014 betrokken geraakt bij een bedrijfsongeval waarbij zij voetletsel heeft opgelopen. X heeft daarna een langdurig medisch traject doorlopen en heeft uiteindelijk aan het incident chronische pijnklachten overgehouden. Verzekeraar Amlin heeft de aansprakelijkheid erkend.

Op 22 februari 2019 is een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen X en Amlin waarbij een lumpsum schadevergoeding is overeengekomen van € 480.000. De Inspecteur heeft de door X van Amlin in de jaren 2016 tot en met 2018 ontvangen bedragen, met uitzondering van een bedrag van € 15.000 dat was betaald als vergoeding voor immateriële schade, tot de belastbare winst uit onderneming gerekend.

In geschil is of dat terecht is.

Uit de overeenkomst tussen Amlin en X blijkt dat Amlin aan X een bedrag van € 388.135 heeft vergoed ter zake van verlies aan arbeidsvermogen. Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geen reden er aan te twijfelen dat dit bedrag betrekking heeft op vergoeding van de schade die is gelegen in het feit dat X de fysiek belastende tot haar onderneming behorende activiteiten blijvend niet meer kan uitoefenen. Dat betekent dat die vergoeding onbelast is.

De Inspecteur heeft gesteld dat de ten titel van overige vergoedingen betaalde bedragen van in totaal € 76.000 tot de winst uit onderneming moeten worden gerekend omdat X de daaraan ten grondslag liggende schadecomponenten niet aannemelijk heeft gemaakt.

Volgens de Rechtbank heeft X niet aannemelijk gemaakt dat tegenover het gehele bedrag van € 76.000 werkelijk gemaakte of te maken kosten staan die verband houden met het ongeval. De Rechtbank stelt schattenderwijs het bedrag van de door het ongeval opgeroepen extra kosten vast op € 35.000 en is van oordeel dat het meerdere (€ 41.000 + een afrondingsbedrag van € 866) tot de belastbare winst behoort.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2016-2018
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
1 september 2022
Rolnummer
21/1410; 21/1411; 21/1412; 21/1413; 21/1414; 21/1415
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:5081
NLF-nummer
NLF 2022/1763
Aflevering
15 september 2022

Naar de bovenkant van de pagina