Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer beantwoord die op 14 november 2022 zijn gesteld over het wetsvoorstel ‘Tijdelijke solidariteitsbijdrage’.

Er zijn vragen gesteld ten aanzien van (onder andere) de volgende onderwerpen:

 • de verhouding tussen de verhoging van de cijns en de Mijnbouwwet en de voorgestelde solidariteitsbijdrage;
 • op welke wijze de solidariteitsbijdrage in andere lidstaten wordt geïmplementeerd;
 • op welke wijze de overwinst voor toepassing van de solidariteitsbijdrage wordt bepaald;
 • het investeringsklimaat en de leveringszekerheid;
 • de terugwerkende kracht;
 • de aansprakelijkheidsbepalingen;
 • de hoogte van het tarief;
 • de mogelijkheid tot verlenging of uitbreiding;
 • de rechtsgrondslag van de verordening en de precedentwerking van belastingwetgeving met meerderheid van stemmen;
 • de uitvoeringsaspecten;
 • de budgettaire aspecten;
 • enkele technische vragen.
Het wetsvoorstel

Nederland voert een tijdelijke solidariteitsbijdrage voor de fossiele sector in. Deze solidariteitsbijdrage wordt ingevoerd met terugwerkende kracht over het jaar 2022. Hiermee worden de grote winsten die behaald zijn of worden als gevolg van flink gestegen energietarieven aanvullend belast. De opbrengst van deze solidariteitsbijdrage van naar verwachting € 3,2 miljard wordt gebruikt voor de bekostiging van het energieplafond voor kleinverbruikers.

Met dit wetsvoorstel voert het kabinet de Verordening noodinterventie in verband met de hoge energieprijzen van de Europese Unie uit. Onderdeel van deze verordening is de verplichte introductie van een tijdelijke solidariteitsbijdrage over het jaar 2022. Deze tijdelijke solidariteitsbijdrage gaat gelden voor de overwinst van bedrijven met activiteiten in de ruwe olie, aardgas, kolen en de raffinage van aardolie (fossiele sector).

Om de overwinst te berekenen, wordt de gemiddelde winst voor de vennootschapsbelasting van de afgelopen vier jaar gebruikt als uitgangspunt. Bedrijven met een winst voor de vennootschapsbelasting in 2022 die groter is dan 20% van de gemiddelde winst over de jaren 2018 tot en met 2021, worden voor dat deel extra belast. Het tarief is 33%.

Omdat er sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden, is het mogelijk deze tijdelijke solidariteitsbijdrage met terugwerkende kracht in te voeren. Het kabinet heeft besloten om eenmalig in 2022 gebruik te maken van de solidariteitsbijdrage. Voor de jaren 2023 en 2024 is al eerder geopteerd voor de aanvullende mijnbouwheffing.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2022
Instantie
MvF
Datum instantie
17 november 2022
Rolnummer
36 235
Auteur(s)
Recep Bagci
PwC
NLF-nummer
NLF 2022/2384
Aflevering
8 december 2022
Judoreg
NFB5372

Naar de bovenkant van de pagina