Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft van 1 januari 1980 tot en met 13 april 1997 in Duitsland gewoond en gewerkt. In 2018 woonde hij het gehele jaar in Nederland. In 2018 heeft X de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. In dat jaar heeft hij uitkeringen van in totaal € 12.254 krachtens de Deutsche Rentenversicherung ontvangen.

In geschil is of in 2018 terecht inkomstenbelasting is geheven over het (volledige) Duitse pensioen.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de aanspraak op de onderhavige uitkeringen in twee delen moet worden gesplitst. De uitkeringen op grond van het gedeelte van de aanspraak dat voortvloeit uit in Duitsland aftrekbare premies zijn op grond van artikel 3.82 Wet IB 2001 in box 1 belast als belastbaar loon. Het gedeelte van de aanspraak dat voortvloeit uit in Duitsland niet aftrekbare premies behoort tot de bezittingen die deel uitmaken van de rendementsgrondslag in box 3 (artikel 5.3 Wet IB 2001).

X stelt dat van de ontvangen uitkeringen 45% voortvloeit uit in Duitsland aftrekbare premies. Het Hof gaat ervan uit dat deze stelling als niet, althans niet voldoende gemotiveerd weersproken is komen vast te staan. Gelet hierop behoort van de uitkering 45% tot het belastbare inkomen uit werk en woning en het restant (55%) niet.

De waarde van 55% van de pensioenaanspraak behoort tot box 3. De Inspecteur heeft ter zitting erin toegestemd dat voor dit geval niettemin ervan wordt uitgegaan dat de rendementsgrondslag van X in het onderhavige jaar nihil bedraagt.

Het standpunt van X dat de in het Verdrag Nederland-Duitsland opgenomen kleinepensioenenregeling niet mag worden toegepast, wordt door het Hof verworpen (vgl. HR 14 oktober 2022, 21/04276, ECLI:NL:HR:2022:1437, NLF 2022/2168, met noot van Douven).

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
15 november 2022
Rolnummer
21/01451
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:9842
NLF-nummer
NLF 2022/2403
Aflevering
8 december 2022
bwbr0011353&artikel=3.82,bwbr0011353&artikel=3.82

Naar de bovenkant van de pagina