Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

De minister en de staatssecretaris van Financiën hebben de evaluatie van de bankenbelasting aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit evaluatierapport beziet de geformuleerde doelstellingen van de Wet bankenbelasting en de ontwikkelingen in de bancaire sector sinds de vorige evaluatie in 2015. De drie doelstellingen van de bankenbelasting zijn:

 1. het beprijzen van de impliciete garantie van de Staat aan de Nederlandse bancaire sector;
 2. een bijdrage leveren aan de risicobeheersing van banken; en
 3. het tegengaan van perverse prikkels in het beloningsbeleid.

De evaluatie gaat in op de vraag in hoeverre deze doelstellingen zijn behaald. De evaluatie is door het ministerie van Financiën uitgevoerd.

In algemeenheid geldt dat het op dit moment nog niet goed mogelijk is om de bankenbelasting in te zetten voor vergroening, vanwege het gebrek aan objectief verifieerbare maatstaven. Daarnaast is niet duidelijk in welke mate een fiscale prikkel in de bankenbelasting leidt tot daadwerkelijke vergroening. In Europees verband zijn echter wel veelbelovende ontwikkelingen te noemen. Zo wordt op Europees niveau gewerkt aan de green asset ratio en een definitie voor groene obligaties. Deze ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd, en zodra hierover meer duidelijkheid is zullen de minister en de staatssecretaris de Kamer informeren over mogelijke vervolgstappen.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2015 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
11 november 2021
Rolnummer
2021-0000207815
Auteur(s)
Peter Kavelaars
Erasmus Universiteit Rotterdam
NLF-nummer
NLF 2021/2274
Aflevering
2 december 2021
Judoreg
NFB4688

Naar de bovenkant van de pagina