Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) is eigenaar van een vrijstaande semibungalow. In geschil is de WOZ-waarde van de onroerende zaak per waardepeildatum 1 januari 2018. Deze is na bezwaar vastgesteld op € 267.000 en door Rechtbank Overijssel verlaagd tot € 100.000.

De Heffingsambtenaar heeft hoger beroep ingesteld.

De onroerende zaak is gelegen naast een kinderdagcentrum voor kinderen van 0 tot en met 18 jaar met een (meervoudige) verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. Aan de achterzijde van het kinderdagcentrum is een speelterrein aanwezig dat grenst aan de tuin van de onroerende zaak en waar de kinderen groepsgewijs gedurende de dag buitenspelen. Ten behoeve van X is geluidsafscherming in de vorm van een kapschuur gerealiseerd.

Het geschil spitst zich toe op de vraag of de Heffingsambtenaar aannemelijk maakt dat hij met toegepaste kortingen voldoende rekening heeft gehouden met de ligging van de onroerende zaak direct naast het kinderdagcentrum en de daardoor veroorzaakte geluidsoverlast. Hof Arnhem-Leeuwarden beantwoordt deze vraag ontkennend. Het Hof acht aannemelijk dat de geluidshinder voor iemand die daar zo dichtbij woont als X extreem storend is, zelfs gelet op het feit dat deze geluiden niet altijd zijn te horen en ook indien moet worden aangenomen dat de intensiteit van deze geluiden niet altijd zo sterk is als op opnames van X is te horen. Het Hof bepaalt de waarde evenals de Rechtbank in goede justitie op € 100.000. Het hoger beroep van de Heffingsambtenaar is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2019
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
5 juli 2022
Rolnummer
21/00489
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:5841
NLF-nummer
NLF 2022/1475
Aflevering
28 juli 2022
bwbr0007119&artikel=17,bwbr0007119&artikel=17

Naar de bovenkant van de pagina