Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(123)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(1)
Tweede cassatieberoep tegen verwijzingsuitspraak n.a.v. Hoge Raad 24 april 2009, nrs. 07.12961 en 07.12997.
In deze uitspraak kan een CV die voor 2001 van de gemeente Roosendaal een aanslag in het rioolafvoerrecht heeft ontvangen van 234.407 euro en voor 2002 van 234.242 euro slechts aantonen dat in de begroting waarop het tarief van de heffing gebaseerd is alleen de post milieu- en hydrologische werkzaamheden betrekking heeft op vernieuwingen en uitbreidingen van het riool en de daarop betrekking hebbende kosten ten onrechte in de grondslag voor de belasting zijn opgenomen.
Voorts zijn ook de kosten van een strategisch beleidsplan daar ten onrechte in opgenomen. Dat leidt tot de slotsom dat het tarief voor de jaren 2001 en 2002 respectievelijk 13,8% en 16,4% te hoog is vastgesteld. Met die percentages verlaagt het verwijzingshof de aanslagen. Het vindt geen aanleiding de gehele verordening onverbindend te verklaren.
Tegen dit oordeel heeft de CV opnieuw cassatieberoep ingesteld.
De Hoge Raad heeft de zaak opnieuw verwezen. Het eerste verwijzingshof heeft geoordeeld dat de belastingverordening pas in zijn geheel onverbindend is als de geraamde baten de geraamde lasten met meer dan 25% overschrijden en dit de gemeente op voorhand duidelijk moet zijn geweest. Dit is onjuist. Als er sprake is van een overschrijding met meer dan 10% en dit de gemeente op voorhand duidelijk moet zijn geweest, is de gehele verordening onverbindend, aldus de Hoge Raad.
Het verwijzingshof zal moeten nagaan van welke van die posten het de gemeente op voorhand duidelijk moet zijn geweest dat zij niet of nauwelijks dienden voor de dekking van de kosten van het rioolafvoerrecht. Conform A-G IJzerman.
Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2001 - 2002
Instantie
HR
Datum instantie
13 april 2012
Rolnummer
10/03650
ECLI
ECLI:NL:HR:2012:BU7248
bwbid=bwbr0&artikel=229,bwbid=bwbr0&artikel=229b

X