Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(114)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(3)
In deze zaak procedeert een 'zwartspaarder' tegen door de Inspecteur afgegeven informatiebeschikkingen (art. 52a AWR).
De Inspecteur had de man gewezen op zijn verplichtingen ingevolge artikel 47 AWR maar navorderingsaanslagen opgelegd zonder ter zake van het niet-voldoen aan die verplichtingen een informatiebeschikking te hebben genomen.
De man betoogde bij Hof Den Bosch dat de Inspecteur zijn recht op het afgeven van de informatiebeschikkingen heeft verspeeld doordat hij die beschikkingen pas heeft gegeven nadat de navorderingsaanslagen waren opgelegd.
Volgens het Hof mag de Inspecteur echter ook in deze fase informatiebeschikkingen afgeven.
De Hoge Raad is het hiermee eens.
Het nemen van een informatiebeschikking in de bezwaarfase kan onder omstandigheden wel in strijd komen met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, aldus de Hoge Raad.
Daarvan is in het onderhavige geval echter geen sprake.
De enkele omstandigheid dat de Inspecteur de aanslag heeft vastgesteld zonder vanwege het niet-voldoen aan de in artikel 47 AWR genoemde verplichtingen een informatiebeschikking te nemen, brengt niet mee dat het vaststellen van een zodanige beschikking in de bezwaarfase onverenigbaar is met beginselen van behoorlijk bestuur.
Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2013
Instantie
HR
Datum instantie
2 oktober 2015
Rolnummer
14/06080
ECLI
ECLI:NL:HR:2015:2895
bwbid=bwbr0&artikel=47,bwbid=bwbr0&artikel=52a

X