Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(3)
  • Jurisprudentie(59)
  • Commentaar NLFiscaal(5)
  • Literatuur(4)
  • Recent(2)

X (belanghebbende) heeft met een (als anbi erkende) stichting een vrijwilligersovereenkomst gesloten. Hij is op verzoek van (de regiomanager van) de stichting door Rechtbank Oost-Brabant benoemd tot mentor van D.

In geschil is of X in 2014 en 2015 recht heeft op giftenaftrek in verband met het mentorschap.

X stelt dat hij recht heeft op aftrek van giften uit hoofde van het mentorschap, omdat hij jegens de stichting heeft afgezien van vergoedingen waarop hij recht had.

Voor zover hij in de jaren 2014 en 2015 al jegens de stichting recht zou hebben op een vergoeding ter zake van het mentoraat van D maakt hij volgens Hof Arnhem-Leeuwarden niet aannemelijk dat hij voor die jaren heeft afgezien van een dergelijke vergoeding. Ook overigens is het hoger beroep ongegrond.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2015-2014
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
8 december 2020
Rolnummer
1901108; 1901109
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2020:10183
NLF-nummer
NLF 2020/2790
Aflevering
24 december 2020
bwbr0011353&artikel=6.33,bwbr0011353&artikel=6.36

X