Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Ingevolge het bepaalde in artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet kunnen onder meer rechten worden geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Ingevolge het bepaalde in artikel 229b, eerste lid van de Gemeentewet worden in verordeningen, op grond waarvan de hiervoor bedoelde rechten worden geheven, de tarieven zodanig vastgesteld dat de geraamde baten van de rechten niet uitgaan boven de geraamde lasten ter zake. Ter zake van de aanvraag van een bouwvergunning brengt een gemeente aan een BV 169.822,25 euro bouwleges in rekening. Op dezelfde dag wordt nog eens 7.308,13 bouwleges in rekening gebracht. De BV is het hier niet mee eens en gaat in beroep. Bij het Hof verklaart de heffingsambtenaar uitdrukkelijk en herhaaldelijk dat niet van alle in de tarieventabel 2001 (inclusief bijlagen) voorkomende leges ramingen van de kosten en de baten zijn gemaakt. Dit leidt ertoe dat de verordening op dit punt onverbindend is en dat de aanslagen worden vernietigd.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2003
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
8 april 2008
Rolnummer
04/02058
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2008:BD5027

Naar de bovenkant van de pagina