Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving(2)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(2)
  • Jurisprudentie(8)
  • Commentaar NLFiscaal(7)
  • Literatuur(26)
  • Recent(3)
  • Soft Law(4)

De uitdagingen bij de handhaving en de verplichtingen die worden opgelegd aan bij e-commerce betrokken partijen zoals platforms en betalingsdienstaanbieders doen de vraag rijzen of het klassieke heffingsmodel waarbij btw-heffing plaatsvindt bij de leverancier bij wie de consument zijn bestedingen doet nog wel het meest geschikte model is voor de toekomst. Volgens Madeleine Merkx moet voor e-commercetransacties wellicht een ander heffingsmodel worden overwogen.

1. Inleiding

In de periode 2003 tot nu hebben de btw-regels voor e-commerce zich geëvolueerd waardoor met ingang van 1 januari 2021 vrijwel alle1 digitale diensten en afstandsverkopen van goederen belast zullen zijn in de EU-lidstaat van de consument.2 Tegelijkertijd laten diverse rapporten zien dat de handhaving van de btw-wetgeving op het gebied van e-commerce te wensen over laat.3 Daarnaast zijn er unilaterale maatregelen waarbij EU-lidstaten zowel informatieverplichtingen als aansprakelijkheden opleggen aan bij e-commerce betrokken elektronische marktplaatsen/platforms.4 Vanaf 1 januari 2015 kunnen platforms zelfs verantwoordelijk zijn voor de voldoening van btw op langs elektronische weg verrichte diensten op grond van artikel 9 bis Btw-uitvoeringsverordening. Met ingang van 1 januari 2021 geldt dit ook voor bepaalde afstandsverkopen op grond van artikel 14bis Btw-richtlijn. Bovendien gelden vanaf 1 januari 2024 verplichtingen voor betalingsdienstaanbieders om bepaalde informatie te verzamelen en te verstrekken aan de belastingdienst. Deze informatie wordt vervolgens in een centrale EU-database genoemd CESOP opgeslagen.5

De uitdagingen bij de handhaving en de verplichtingen die worden opgelegd aan bij e-commerce betrokken partijen zoals platforms en betalingsdienstaanbieders doen de vraag rijzen of het klassieke heffingsmodel waarbij btw-heffing plaatsvindt bij de leverancier bij wie de consument zijn bestedingen doet nog wel het meest geschikte model is voor de toekomst.6 Voor e-commercetransacties moet misschien een ander heffingsmodel worden overwogen. Wanneer we kijken naar de meest voorkomende transacties binnen e-commerce, digitale diensten en afstandsverkopen van goederen dan zijn bij dergelijke transacties de volgende partijen over het algemeen betrokken:

Log hier in om verder te lezen

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Wetsartikelen
Auteur(s)
Madeleine Merkx
Erasmus Universiteit/BDO
NLF-nummer
NLF-W 2020/4
Judoreg
NFB3145
Publicatiedatum
30 maart 2020
bwbr0002629&artikel=5d,bwbr0002629&artikel=5a

X