Direct naar content gaan

Samenvatting

Uit het voorstel van wet:
Artikel I

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:


C. Het in artikel 5.5 vermelde bedrag wordt vervangen door “€ 50.000”.

Update 20 oktober 2020 Nota naar aanleiding van het verslag: p. 2, 4 en 8

De toekomstige vlag op de modderschuit

Het kabinet blijft ook in deze nota volharden in de eigen hypothese dat het verhogen van het heffingvrije vermogen de meest geëigende manier is om zoveel mogelijk belastingplichtigen op korte termijn tegemoet te komen. Andere mogelijkheden om deze groep belastingplichtigen tegemoet te komen, zoals een tegenbewijsregeling of het invoeren van een progressief tarief met een laag instaptarief voor de eerste schijf, zijn volgens het kabinet per 2021 niet mogelijk. Wel blijft, zoals ook nu wordt benadrukt, het streven om aan de invoering van een stelsel naar werkelijk rendement te werken. Voor de daarvoor benodigde parameters wordt momenteel een extern onderzoek uitgevoerd. Ook wordt opgemerkt dat naar aanleiding van vragen van het Kamerlid Lodders inmiddels juridisch advies wordt ingewonnen voor een mogelijke tegenbewijsregeling in box 3. Die mogelijkheid wortelt in de wens om bepaalde groepen belastingplichtigen met vooral of uitsluitend spaargeld in box 3 tegemoet te komen, bijvoorbeeld oudere belastingplichtigen die hun spaargeld aanwenden als (aanvullend) pensioen. Daarover wordt gemeld:

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Instantie
MvF
Datum instantie
15 september 2020
Parlementair dossier
NLF-nummer
NLFs 2020/0294
Aflevering
24 september 2020g
Auteur(s)
mr. dr. S.M.H. Dusarduijn RB
Tilburg University
bwbr0011353&artikel=5.5

Naar de bovenkant van de pagina