Nieuws, weekblad en overzichten

Lees meer

Overzichten

Lees meer

Peter Kavelaars: 'Internationale fiscaliteit in transitie'

Bestellen !

Toegang tot onze diensten ?

Vraag een proefabonnement en krijg toegang tot onze volledige database
 • Elke dag actueel
 • Dagelijkse nieuwsbrief
 • Gemakkelijk zoeken
 • Zes weken gratis
 • NLFiscaal op iPad
 • Uitstekende commentaren
 • Hoge Raad special op vrijdag
Registreer nu

 • Editie # 26 / 29 juni 2017
 • Editie # 25 / 22 juni 2017
 • Editie # 24 / 15 juni 2017
 • Editie # 23 / 8 juni 2017
 • Editie # 22 / 1 juni 2017
 • Editie # 21 / 25 mei 2017
 • Editie # 20 / 18 mei 2017
 • Editie # 19 / 11 mei 2017
 • Editie # 18 / 4 mei 2017
 • Editie # 17 / 27 april 2017
 • Editie # 16 / 20 april 2017
 • Editie # 15 / 13 april 2017
 • Editie # 14 / 6 april 2017
 • Editie # 13 / 30 maart 2017
 • Editie # 12 / 23 maart 2017
 • Editie # 11 / 16 maart 2017
 • Editie # 10 / 9 maart 2017
 • Editie # 9 / 2 maart 2017
 • Editie # 8 / 23 februari 2017
 • Editie # 7 / 16 februari 2017
 • Editie # 6 / 9 februari 2017
 • Editie # 5 / 2 februari 2017
 • Editie # 4 / 26 januari 2017
 • Editie # 1 / 19 januari 2017s
 • Editie # 3 / 19 januari 2017
 • Editie # 2 / 12 januari 2017
 • Editie # 1 / 5 januari 2017
 • Editie # Special #3 / 22 december 2016
 • Editie # 12 / 22 december 2016
 • Editie # 11 / 15 december 2016
 • Editie # 10 / 8 december 2016
 • Editie # 9 / 1 december 2016
 • Editie # 8 / 24 november 2016
 • Editie # 7 / 17 november 2016
 • Editie # Special #2 / 10 november 2016
 • Editie # 6 / 10 november 2016
 • Editie # 5 / 3 november 2016
 • Editie # 4 / 27 oktober 2016
 • Editie # Special Belastingplan 2017 / 21-10-2016
 • Editie # 3 / 20-10-2016
 • Editie # 2 / 13 oktober 2016
 • Editie # 1 / 6 oktober 2016
 • Editie # 0 / 29 september 2016
 • Editie # -1 / 15 september 2016
 • Editie # -2 / 1 september 2016

 • Afwaarderingsverlies in box 1; geen deelnemerschapslening of onzakelijke lening

  Kwalificatie huurovereenkomst met koopoptie voor toepassing van btw

  Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

  Loon van Belgische BVBA; toets 183-dagenperiode; toepassing fictiefloonregeling

  Beantwoording vragen over verplicht gebruik hypotheekrenteaftrek

 • Uitleg Duits-Oostenrijks verdrag over belastingheffing over bepaalde effecten

  Geen Franse sociale heffingen over inkomsten uit onroerend goed EU-ambtenaar

  Belgische fairness tax mogelijk strijdig met EU-recht

  Inspecteur mag begrip ‘beroepspraktijkvorming’ inhoudelijk toetsen

  Toetsingsbevoegdheid Inspecteur bij toepassing Wva; geen anonieme getuigen

 • Aanbieder internetpoker is gevestigd in EU; geen naheffing kansspelbelasting

  Vaststelling vestigingsplaats; feitelijke leiding in Nederland niet bewezen

  Toetsingsbevoegdheid Inspecteur voor afdrachtvermindering onderwijs

   Regeling aftrek scholingsuitgaven maakt geen verboden onderscheid naar leeftijd

  Staatssecretaris informeert Kamer over APA-/ATR-praktijk

 • Constructie met oogmerk overdrachtsbelasting te besparen; boete voor notaris

   Consultatievoorstel houdstercoöperaties en uitbreiding inhoudingsvrijstelling

  Franse extra heffing in vpb strijdig met Moeder-dochterrichtlijn

  HvJ geeft nadere regels voor internationale inlichtingenverzoeken

  Geen deelnemingsvrijstelling bij ongedekt geschreven callopties

 • Btw-vrijstelling voor in onderaanneming verrichte laad- en losdiensten

  Bestuurder deels aansprakelijk voor fouten accountantskantoor

   Vaststelling WOZ-waarde van aan dijk gelegen woning

  Overdracht goed ter aanzuivering belastingschuld geen belastbare handeling

  Postonderverdeling van CI+ modules (3,7% i

 • Vervanging parketvloer in monumentenwoning; beroep op besluit faalt

  Pokerspelen via website Pokerstars

  eu; geen naheffing kansspelbelasting

  Inspecteur hield ten onrechte geen rekening met box 3-schuld

  Anbi-status ‘zendelingenstichting’ terecht ingetrokken

 • Autokostenforfait niet strijdig met artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM

  CAP publiceert vragen en antwoorden over Wet uitfasering PEB

  Door woningcorporaties opgerichte vereniging verricht geen belaste prestaties

   Artikel 20, lid 1, AWR; naheffing van onterecht ontvangen teruggaaf loonheffingen

  Kennisquiz is kansspel; kansspelbelasting over in delen uitbetaalde prijs

 • Terechte beperking renteaftrek; meerderheidsbelang; verbonden in groep

  Crisisheffing niet strijdig met artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM

  Handel in munten; toepassing margeregeling; geen dubbele belasting

  Niet-ontvankelijk beroep vanwege ontbreken van correcte machtiging

  Winst Belgische bedrijvendokters in Nederland belast? Toepassing ‘aanvullende heffing’ bij het niet uitoefenen van optierechten

 • Initiatiefvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen

   Op fictieve verkrijging ingevolge artikel 13a SW 1956 is BOR niet van toepassing

  Ongegrond beroep inzake afbouw algemene heffingskorting partner zonder inkomen

   Levering van bouwterrein en goodwill terecht in btw-heffing betrokken

  Reikwijdte verwijzingsopdracht; bewijslast verhuur in kader van raamprostitutie

 • Aandelen niet gehouden om IB- of DB-heffing bij ander te ontgaan

  PEB-besluit: extra periode voor aanpassingen dga-pensioen

  Bestuurdersaansprakelijkheid voor zetelverplaatsing naar Israël

  Consultatieronde wetsvoorstel invoering UBO-register

  Geen heffing excessieve vertrekvergoeding over deel transfersom voor voetballer

 • Herzieningsverzoek volgens A-G ongegrond; toepassing van artikel 80a of 81 Wet RO

  Proefprocedure: belastingheffing in box 3 in 2014 niet strijdig met artikel 1 EP

  WOB-besluit over cv/bv-structuren en informeelkapitaalrulings

  Overdrachtsbelasting en omzetbelasting; samenloop

  Ontbreken detailgegevens leidt niet tot omkering en verzwaring van de bewijslast

 • Lagere insolventie-uitkering grensarbeider; geen strijd met EU-recht

  Verhuurconstructie met luxe jachten; misbruik van recht

  Wet uitwisseling landenrapporten; nota nav het verslag; nota van wijziging

  Terechte navordering van resultaat uit lucratief belang

  Btw-schoolconstructie Woerden; verricht gemeente economische activiteit? Bezwaar tegen btw bij privégebruik auto als massaal bezwaar aangewezen

 • In bezwaar en beroep kan een hogere WOZ-waarde worden bepleit

  Conserverende aanslag in strijd met goede verdragstrouw? Prejudiciële vragen

  Vaststelling douanewaarde bij licentierechten

  Waardering gronden en aandelen voor erfbelasting; toepassing BOF

  Vermogensrendementsheffing buitensporige last; onteigende aandelen

 • Geïmporteerde auto’s met weinig kilometers zijn nieuwe auto’s

   Verkrijging onroerende zaken door anbi van anbi niet vrijgesteld

   Geen herleving navorderingsbevoegdheid voor geërfd buitenlands vermogen

  Na gegrond verklaard bezwaar kan in beroep nieuw standpunt worden ingenomen

  Geen afwaardering van onzakelijke lening; gelijkheidsbeginsel niet geschonden

 • Intrekking anbi-status met terugwerkende kracht is geoorloofd; fiscaal belang

  Verlengde navorderingstermijn valt binnen toepassingsbereik artikel 64 VWEU

  Immateriële schadevergoeding bij ‘no cure, no pay’-zaken

  Geactualiseerd besluit over deelnemingsvrijstelling

  Novelle uitfasering PEB; nota naar aanleiding van het verslag

 • Evaluaties giftenaftrek, anbi’s en sbbi’s

  Alimentatieregeling niet strijdig met artikel 8 EVRM

  Melkveehouderij is gestaakt; geen uitstel van winstneming

  Artikel 40 Wet WOZ verhindert WOB-verzoek

  B&B-ruimten in woning zijn bezitting box 3; aftrek gebruiksvergoeding

 • Een trust kan zich beroepen op de vrijheid van vestiging

  Tot nihil verminderde naheffingsaanslag LB staat niet in de weg aan heffing IB

  Verhuurderheffing 2014 niet strijdig met artikel 1 EP; geen buitensporige last

  Terbeschikkingstellingsresultaat verkocht pand; invloed huwelijksgoederenregime

  Terechte naheffing kansspelbelasting over hoofdprijs Westdeutsche Lotterie

 • Geen redelijke grond voor loonheffing

  Beheeractiviteiten jegens Natuurmonumenten zijn belaste btw-activiteiten

  Aftrek hypotheekrente Spaanse eigen woning; antwoord op prejudiciële vragen

  Terechte aanslagen rioolrecht voor eigenaar verhuurde woningen

  Aftrekbaarheid kosten parketvloer in rijksmonument; toepassing besluit

 • Aanwending/vrijval HIR in grensoverschrijdende situaties

   Wiebes neemt verdere maatregelen tegen belastingontduiking

  Overgangsregeling afvalstoffenbelasting in casu niet van toepassing

  Swapovereenkomst maakt deel uit van eigenwoningschuld; aftrekbare woningrente

  Vrijstelling kolenbelasting ten onrechte afgeschaft? Prejudiciële vragen

 • Recht om op te komen tegen een inlichtingenverzoek

  Novelle PEB aangenomen door Tweede Kamer

  Nederland heffingsbevoegd over uitkering uit stamrecht-bv

  Terechte naheffing met toepassing van fraus legis; bevoegheid inspecteur

  Vaststelling niet aftrekbare kosten in verband met beoogde verkoop deelneming

 • Verhuurderheffing in geval van mede-eigendom huurwoningen is discriminatoir

  Lidstaat is rente verschuldigd over terugbetaalde invoerrechten

  Italiaanse (belasting)regeling voor energie-intensieve bedrijven toelaatbaar


  Verenigd Koninkrijk en Gibraltar zijn voor artikel 56 VWEU één lidstaat

  Auteursrechthebbende verricht geen dienst in de zin van Btw-richtlijn

 • Geen vrijstelling inkomstenbelasting voor partiële compensatie van het EOB

  Ongebruikelijke terbeschikkingstelling van blote eigendom

  Geen onderscheid voorwaardelijk en onvoorwaardelijk optierecht

  Geen voorziening voor negatieve waarde renteswap

  Ongewenst effect van kwijtscheldingswinst voor het recht op toeslagen

 • Het VK mag mededingingsvoorwaarde opleggen aan publiekrechtelijke instellingen

  Negatieve waarde van IRS behoort tot grondslag van box 3

  Utb’s antidumpingrechten terecht uitgereikt

  Verwijzingsopdracht onjuist uitgevoerd; misbruik van recht? Verzoek om teruggaaf afvalstoffenbelasting tijdig gedaan

  Wetsvoorstel aanvullende regels voor uitwisseling van landenrapporten

 • Evaluatie wetsvoorstel ‘Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen’

  Stemming over dga-pensioenwet aangehouden

  WOB; Praktijkhandreiking bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten

  Griffierechtnota niet betaald; verschoonbaar verzuim? Geen schending van artikel 1 EP door wijziging oldtimervrijstelling

  Geen btw-vrijstelling voor restaurant- en theaterdiensten in kader van opleiding

 • Liquidatieverlies niet aftrekbaar; oproep om tekst wet aan te passen

  Emissierechten voor broeikasgassen zijn ‘andere soortgelijke rechten’

  Italiaanse pro-rataregeling niet strijdig met EU-recht

  Geen naheffing na ambtshalve gedane terugstorting loonheffing

  Aanbod getuigenbewijs op ondeugdelijke gronden gepasseerd

 • Introductie kansspelbelastingregime strijdig met EVRM? Verzoek om herziening van als tipgeverszaak bekend arrest afgewezen

   Rioolheffing; opbrengstlimiet overschreden

  Geen afwaardering van onzakelijke geldlening

  Tweede nota van wijziging Wet maatregelen woningmarkt 2014 II

  Heffingsambtenaar is gehouden huisnummers vergelijkingsobjecten te verstrekken

 • Pensioen in eigen beheer, afschaffing en gefaciliteerde beëindiging

  Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting vrijgestelde Vpb-lichamen

  Afschaffen fictieve dienstbetrekking voor commissarissen


  Wijziging van enkele specifieke renteaftrekbeperkingen

  Stimulering start-ups

 • Kabinetsappreciatie fiscale Commissievoorstellen

   Kwalificatie steunstichting als anbi

  Uitgeven van nieuwsblad verhindert niet dat algemeen nut wordt beoogd

  Griffierecht niet betaald; geen immateriële schadevergoeding


  Door tussentijds gebruik als kantoor heeft pand aard van woning niet verloren

 • Arrest na prejudiciële beslissing over integratieheffing en erfpachtcanon

  GN-post 2208 voor ‘Ferm Fruit’ en ‘Petrikov Creamy Green’

  Proceskostenveroordeling moet worden gemotiveerd

  Verzoek gegevensverstrekking WOZ; belastingrechter bevoegd

  Akkoord over BEPS-actiepunt 15

 • Onjuist Hofoordeel over passivering stamrechtverplichting

  WOB-besluit renteswap in relatie tot eigenwoningrente

  Fictief loon onder belastingverdrag met Portugal

  Verzoek immateriële schadevergoeding hoeft niet te worden gemotiveerd

  Borsele voor leerlingenvervoer geen btw-ondernemer

 • Herziening van als tipgeverszaak bekend arrest is niet de aangewezen weg

   Schenk- en erfbelasting; toepassing van artikel 9, 10 en 15 SW 1956

  Geen BOR voor vermogensbestanddelen die dienstbaar zijn aan verhuuractiviteiten

  Leningen kwalificeren niet als ongebruikelijke terbeschikkingstellingen

  Btw-heffing bij de exploitatie van een renstal

 • Belastingdienst mocht belastingadviseur vijf jaar als gemachtigde weigeren

  Collectieve beleggingsinstellingen vallen buiten toepassingsgebied Moeder-dochterrichtlijn

  Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor vpb (CCCTB)

  Beslechting van geschillen over dubbele belasting

  Aanpakken van hybride mismatches met landen van buiten de EU

 • Toepassing landbouwvrijstelling bij herwaardering landbouwgrond

  Wijzigingen aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente en Besluit FE 2003

  Antwoorden over evaluatie verhuurderheffing

  Voordelen uit exploitatie onroerende zaken belast als winst uit onderneming

  Reparatie arrest over werkruimte in gehuurde woning

 • Pensioen in eigen beheer, afschaffing en gefaciliteerde beëindiging

  Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting vrijgestelde Vpb-lichamen

  Afschaffen fictieve dienstbetrekking voor commissarissen


  Wijziging van enkele specifieke renteaftrekbeperkingen

  Stimulering start-ups

 • Prejudiciële vragen in douanezaak

   Kamer vraagt meer duidelijkheid over zzp-contracten

    (Nihil)aanslag loonheffingen verhindert heffing van inkomstenbelasting niet

    Een zakelijk debiteurenrisico kan alsnog onzakelijk worden

    Wet uitwisseling inlichtingen over rulings; nota naar aanleiding van het verslag

 • Verhuur 23 studentenpanden is niet meer dan normaal actief vermogensbeheer

  Verhuurderheffing hofjesstichting: sprake van voor ‘verhuur’ bestemde woningen? Geen wettelijke grondslag voor aanslag afvalstoffenheffing

  Navorderingsaanslag op basis van artikel 66, lid 3, SW 1956 vernietigd

  Weigering btw-vrijstelling voor intracommunautaire overbrenging strijdig met EU-recht

  Kamerbrief country-by-country reporting

 • Analyse invoering vpb-plicht Nederlandse zeehavens

  Taxplanningstructuur bankenconcern; fraus legis, navordering en vergrijpboeten

   Draagwijdte btw-vrijstelling voor bepaalde culturele diensten in Zesde Richtlijn

  A-G is ‘uitgezonden’ naar Nederlandse Antillen; premieplicht in Nederland

  Bulgaarse regeling betreffende btw-heffing EU-proof

 • Belastingplan 2017

  Overige fiscale maatregelen 2017

  Fiscale vereenvoudigingswet 2017

  Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

  Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing

 • Wetsvoorstel uitwisseling inlichtingen over rulings naar Tweede Kamer

  Navordering van € 7,5 miljoen schenkbelasting

  Voortgangsrapportage heffing box 3 op basis van werkelijk rendement

  EC naar HvJ vanwege Duitse tolheffing

  WOZ-waarde ziekenhuis; toepassing werktuigenvrijstelling

 • Kostenvergoeding omdat BPM-naheffing was gebaseerd op onjuiste RDW-gegevens

  Proceskostenvergoeding; vergoeding verletkosten voor bijwonen taxatie

  Proceskostenvergoeding; hoogte uurtarief verletkosten


  Gegrond beroep leidt tot vergoeding van griffierecht

  Omgevingsdiensten en de vennootschapsbelasting

 • Uitleg over verplichte vermeldingen op factuur

  Onzakelijke lening aan mede-maat in ouder-kind-maatschap

  HIR-dotatie voor (in werkelijkheid niet genoten) boekwinstcorrectie

  Toepassing belastingverdrag met Duitsland op ontslagvergoeding

  Laag btw-tarief voor omvorming confectieschoenen tot orthopedisch schoeisel

 • Geen Anbi-status voor Scientology Kerk

  Toelichting op arrest Hoge Raad over ruimte in gehuurde woning

  Hofoordeel omtrent herinvesteringsvoornemen

  Geen verlaagd tarief OB voor liggelden van jachthaven


is een online fiscale dienstvoorziening voor fiscale professionals, belastingadviseurs, accountants, administratiekantoren en bedrijfsfiscalisten. Wij zijn de nummer één fiscaal-juridische uitgeverij die op een innovatieve wijze nieuws en achtergrondinformatie aanbiedt. is helder, compleet en elke dag actueel.

Lees meer