Direct naar content gaan

Colofon NLF-W

NLF-W(etenschappelijk) is een online publicatieplatform waar gezaghebbende fiscalisten actuele ontwikkelingen en fiscale leerstukken diepgaand bespreken en duiden. De artikelen worden gepubliceerd op www.nlfiscaal.nl en zijn toegankelijk voor abonnees van NLFiscaal. NLF-W bestrijkt alle belastingterreinen.

Waarom NLF-W?

NLF-W is een uitbreiding van het bestaande productportfolio van Stichting NLFiscaal, te weten dagelijks nieuws, wekelijkse duiding, prikkelende opinies en de NLFiscaal kennisbank. NLF-W vult de behoefte in naar diepgaande wetenschappelijke beschouwingen ten aanzien van fiscale ontwikkelingen en leerstukken. Met NLF-W wil de uitgever haar aanbod van vakinformatie verder optimaliseren. NLF-W beoogt mede sturing te geven aan het fiscale debat en de fiscale meningsvorming.

Voor wie?

NLF-W richt zich primair op de wetenschappelijk geïnteresseerde fiscaal professional binnen de adviespraktijk, de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid (rechtspraak, ministerie, Belastingdienst).

Redactie

Uitgeefformule

Fiscaal wetenschappelijke artikelen (niet langer dan 4.000 woorden) die context geven aan en analyse geven van actuele ontwikkelingen en leerstukken; het woordenaantal wordt met souplesse toegepast. Het is niet de bedoeling dat arrestbesprekingen worden opgenomen; wel kunnen arresten in een breder perspectief aan de orde komen, bijvoorbeeld door een bepaalde ontwikkeling in de rechtspraak te analyseren. Evenmin is het de bedoeling dat zeer technische en gedetailleerde analyses worden geplaatst. Zie onze auteursinstructie voor meer praktische informatie over inhoud, aanlevering en schrijfwijze.

NLF-W kent geen keurslijf van een vaste verschijningsfrequentie met een vaststaande hoeveelheid artikelen. We publiceren wat goed is en wat ertoe doet. Less is more. Bovendien is het productieproces vele malen sneller (immers alleen online) en is de informatie daarom actueler.

Het is aan de redactie om binnen de grote hoeveelheid nieuws de onderwerpen te selecteren die passen binnen NLF-W en deze door specialisten te laten analyseren. Ook kunnen ‘spontaan aangeboden’ artikelen worden geplaatst, mits de toets der kritiek van de redactie wordt doorstaan. Daarmee weet de lezer van NLF-W zich verzekerd van ‘cherry picking’.

Referentie-artikel

Sinds 1 januari 2021 kent NLF-W de mogelijkheid van een zogenoemd referentie-artikel. Dit betekent dat de redactie bij een NLF-W-bijdrage die zich daarvoor leent, een andere auteur vraagt om hetzelfde onderwerp vanuit een andere invalshoek te belichten. De verwachting is dat door plaatsing van een referentieartikel er meer fiscaal inhoudelijk debat en dus meer diepgang ontstaat. Dit komt de aandacht voor de auteur en voor NLF-W ten goede. Belangrijke ‘spelregels’ zijn:

Uitgever

Bram Brinkman (bram.brinkman@nlfiscaal.nl, 06-51687334)

Bureauredactie

Marloes de Weert (marloes.de.weert@nlfiscaal.nl)

Overdracht auteursrecht

Auteur draagt het volledige auteursrecht op zijn/haar bijdragen over aan stichting NLFiscaal. Stichting NLFiscaal aanvaardt deze overdracht.

Citeerwijze

NLF-W 2022/1

ISSN

2666-1268

Contact

Stichting NLFiscaal
Van Boshuizenstraat 12
1083 BA Amsterdam
020-6272175
info@nlfiscaal.nl

Naar de bovenkant van de pagina