Direct naar content gaan
}

Colofon TaxTech

Wat is TaxTech?

TaxTech is een online publicatieplatform waar gezaghebbende deskundigen actuele ontwikkelingen en onderwerpen op het terrein van de gevolgen van digitalisering en de inzet van technologie in de fiscaliteit diepgaand bespreken en duiden. De artikelen worden gepubliceerd op www.nlfiscaal.nl en zijn toegankelijk voor abonnees van NLFiscaal. In het literatuuroverzicht van de weekeditie NLFiscaal wordt aandacht geschonken aan de gepubliceerde TaxTech-artikelen. Ook worden de artikelen door de uitgever onder de aandacht gebracht via de NLFiscaal e-mailnieuwsbrieven en via LinkedIn.

Wat voor soort artikelen?

TaxTech is een publicatieplatform over het gebruik van technologie in de fiscale praktijk en maakt de lezer klaar voor het digitale tijdperk. TaxTech houdt de lezer op de hoogte van de actuele ontwikkelingen als gevolg van digitalisering, automatisering, nieuwe technologie en de transformatie van het beroep van fiscalist. Naast een diepgaande bespreking en duiding van technologieën in de fiscaliteit, komen ook praktische toepassingen van technologieën aan de orde. Het gaat dan onder meer om het gebruik van technologie voor compliance vraagstukken, tax assurance en het automatiseren van het belastingrecht. Hierbij kan gedacht worden aan het verzamelen en analyseren van data, kunstmatige intelligentie, robotica, blockchain, tax datamanagement, en het bespreken van software. De artikelen zijn gericht op het verbinden van technologie met fiscaliteit.

Naast artikelen plaatst TaxTech ook nieuwsberichten om de lezer op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen op het terrein van regelgeving en wetenschap.

Uitgeefformule

In tegenstelling tot de traditionele wetenschappelijke vakbladen kent TaxTech geen keurslijf van een vaste verschijningsfrequentie met een vaststaande hoeveelheid artikelen. We publiceren wat goed is en wat ertoe doet. Bovendien is het productieproces vele malen sneller (immers alleen online) en is de informatie daarom actueler.

Redactie

De redactie hanteert in principe een proactief beleid. Dat wil zeggen dat wanneer de redactie onderwerpen/ontwikkelingen signaleert die passen binnen TaxTech, zij auteur(s) aanzoekt met het verzoek een bijdrage te verzorgen.

Redactie en uitgever garanderen auteur(s) dat een bijdrage binnen twee weken na inlevering van het definitieve artikel is beoordeeld en na eventuele aanpassingen binnen een week is gepubliceerd. Een artikel wordt door de gehele redactie beoordeeld.

Voor wie?

TaxTech richt zich op de fiscaal professional binnen de adviespraktijk, de wetenschap, bedrijfsleven en de overheid (ministerie, belastingdienst, rechtspraak) die geïnteresseerd is in technologische toepassingen in de fiscaliteit.

Waarom TaxTech

TaxTech legt een verbinding tussen technologie en het belastingrecht en vervult als het ware een brugfunctie tussen deze twee disciplines.

Uitgever

Bram Brinkman (bram.brinkman@nlfiscaal.nl, 06-51687334)

Bureauredactie

Marloes de Weert (marloes.de.weert@nlfiscaal.nl)

Overdracht auteursrecht

Auteur draagt het volledige auteursrecht op zijn/haar bijdragen over aan stichting NLFiscaal. Stichting NLFiscaal aanvaardt deze overdracht.

Citeerwijze

TaxTech 2022/1

ISSN

2666-1268

Contact

Stichting NLFiscaal
Van Boshuizenstraat 12
1083 BA Amsterdam
020-6272175
info@nlfiscaal.nl

Naar de bovenkant van de pagina