Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris en de minister van EZK hebben de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer beantwoord over de Kamerbrief van 19 juni 2020 inzake ‘Fiscale voorwaarden bij individuele steunverlening’ (2020-0000114039).

In deze brief staat dat bedrijven met onwenselijke belastingconstructies alleen individuele steun kunnen aanvragen bij de overheid als zij voldoen aan twee fiscale voorwaarden op het gebied van vestigingsplaats en transacties.

 1. Vestigingsplaats – geen vestiging in een land met een te laag belastingtarief.
  Het bedrijf dat om steun vraagt is niet gevestigd in een land met een te laag belastingtarief. Dit zijn landen met een winstbelastingtarief van minder dan 9% en landen die op de Europese ‘zwarte lijst’ staan.
 2. Transacties – geen betalingen aan een land met een te laag belastingtarief.
  De Nederlandse vestigingen van het bedrijf dat om steun verzoekt betaalt geen renten of royalty’s aan vestigingen van het concern in landen met een te laag belastingtarief en landen die op de Europese lijst staan.

De voorwaarde van de vestigingsplaats geldt ook voor deelnemingen en de directe aandeelhouders van het steun vragende bedrijf. Het uitgangspunt bij deze voorwaarde is dat alleen gekeken wordt naar de aandeelhouders die meer dan 10% van de aandelen in bezit hebben. Daarnaast geldt een uitzondering als een bedrijf met deelnemingen daadwerkelijk reële operationele activiteiten heeft in de landen met een te laag belastingtarief. Dat kan bijvoorbeeld een internationaal opererend bedrijf zijn in Nederland, dat via een deelneming in een laagbelastend land, met een ruime hoeveelheid personeel goederen produceert in opdracht van het Nederlandse hoofdkantoor.

Omdat het in deze coronacrisis nodig kan zijn om snel te handelen als een bedrijf in moeilijkheden zit, is het mogelijk om toch steun te verlenen als het bedrijf binnen een termijn van in principe twaalf maanden alsnog aan de voorwaarden voldoet. In de voorwaarden voor de steunverlening worden hier dan specifiek afspraken over gemaakt.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2020 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
29 september 2020
Rolnummer
2020-0000164496
NLF-nummer
NLF 2020/2172
Aflevering
8 oktober 2020

Naar de bovenkant van de pagina