Direct naar content gaan

Samenvatting

De Inspecteur heeft aan de fiscale eenheid X (belanghebbende) voor het jaar 2015 een naheffingsaanslag omzetbelasting van € 119.707 opgelegd. Daarbij is € 22.522 belastingrente in rekening gebracht en een verzuimboete van € 5.278 opgelegd.

Tussen partijen is in deze zaak niet in geschil dat de levering van appartementsrechten en de bouw van appartementen voor de omzetbelasting als één prestatie moeten worden beschouwd, die belast is met omzetbelasting.

Bij Rechtbank Gelderland is in geschil of X een beroep kan doen op het besluit van 19 september 2013, BLKB2013/1686M (het Vastgoedbesluit), waarin beleid is gemaakt in reactie op het arrest HR 22 maart 2013, 12/02180, ECLI:NL:HR:2013:BY5307. In het besluit wordt onder voorwaarden goedgekeurd dat de juridische levering van grond en de bouw van een nieuwe onroerende zaak binnen het regime van een koop-/aannemingsovereenkomst tot 1 januari 2016 als afzonderlijke prestaties kunnen worden behandeld.

Tussen partijen is uitsluitend in geschil of aan voorwaarden 5 en 6 van de goedkeuring is voldaan.

Volgens de Rechtbank is niet voldaan aan voorwaarde 5: Er was geen sprake van een lopend project waarbij de verkoop voor 22 maart 2013 is gestart, want de in 2011 gestarte verkoop is doodgebloed, waarna een nieuw plan is ontwikkeld met een nieuwe verkoopbrochure en nieuwe prijzen. Die verkoop van het nieuwe plan is in 2014 pas gestart.

Ook aan voorwaarde 6 is niet voldaan: De grond kwalificeerde op het tijdstip van levering als onbebouwde grond en vanwege de verleende omgevingsvergunning is sprake van een bouwterrein. De resten van bebouwing konden voorts niet meer de functie van gebouw vervullen.

Het beroep van X op het vertrouwensbeginsel wordt verworpen, omdat niet voldoende informatie is verstrekt. Wel wordt de boete ambtshalve gematigd wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2015
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
15 maart 2024
Rolnummer
22/4158
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2024:1642
NLF-nummer
NLF 2024/0817
Aflevering
2 april 2024
bwbr0002320&artikel=63,bwbr0002320&artikel=63,bwbr0002629&artikel=11,bwbr0002629&artikel=11,bwbr0002740&artikel=13,bwbr0002740&artikel=13

Naar de bovenkant van de pagina