Direct naar content gaan
}

Samenvatting

X (nv; belanghebbende) is een houdstermaatschappij met belangen in een groot aantal binnenlandse en buitenlandse vennootschappen, die alle een onderneming drijven. Op haar uit eigen vermogen gefinancierde Belgische deelnemingen heeft X in 1982 door devaluatie van de Belgische frank een koersverlies geleden van circa ƒ 4.300.000. Teneinde het toekomstige valutarisico voortvloeiende uit de Belgische deelnemingen te beperken, zijn door X valutatermijncontracten gesloten, ingevolge welke BF 200.000.000 werden verkocht, te leveren op 14 juni 1983. Revaluatie van de Belgische frank in 1983 heeft ertoe geleid dat per saldo in dat jaar door belanghebbende op deze valutatermijncontracten een koersverlies is geleden van in totaal ƒ 449.300.
Hof Den Haag heeft geoordeeld dat dit verlies op de valutatermijntransacties ten laste van het fiscale resultaat van X mag worden gebracht.
Tegen dit oordeel heeft de staatssecretaris cassatieberoep ingesteld, maar de Hoge Raad bevestigt het oordeel van het Hof. het verlies op de valutatermijntransacties mag ten ten laste van het fiscale resultaat van X worden gebracht.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
1983
Instantie
HR
Datum instantie
17 november 1993
Rolnummer
28.818
ECLI
ECLI:NL:HR:1993:BH8760
bwbr0002672&artikel=8&lid=1,bwbr0002672&artikel=13&lid=7

Naar de bovenkant van de pagina