Direct naar content gaan

Samenvatting

In dit artikel onderzoekt Cesar Atroshy de reikwijdte van de heffingsgrondslag die zou moeten volgen uit artikel 10 Wet BRV bij de verkrijging van aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon. Uit onderzoek naar de wetsgeschiedenis blijkt volgens de auteur dat de heffingsgrondslag van de overdrachtsbelasting momenteel te ruim wordt uitgelegd. Ook bekritiseert hij het oordeel van de Hoge Raad in het Fraus legis-arrest dat de consolidatievoorschriften invloed hebben op de heffingsgrondslag.

De auteur schrijft dit artikel op persoonlijke titel.
bwbr0002740~artikel_4,bwbr0002740~artikel_10

Naar de bovenkant van de pagina