Direct naar content gaan

Samenvatting

Een vof houdt zich bezig met kinderopvang en verricht in dit verband uitsluitend van omzetbelasting vrijgestelde prestaties. Om de kinderen te kunnen opvangen heeft de vof een woon-winkelpand gekocht en laten verbouwen. In geschil is of het pand door de verbouwing is aan te merken als een vervaardigd goed als bedoeld in artikel 3, lid 1, onderdeel h van de Wet OB.
Volgens het Hof kan het pand na de verbouwing niet worden vereenzelvigd met het pand voor de verbouwing, zodat hierdoor een zaak is ontstaan welke tevoren niet bestond. Het heeft hierbij onder meer in aanmerking genomen dat het pand inwendig wat indeling betreft vrijwel volledig is gewijzigd en dat ook de aanwendingsmogelijkheden van het pand door de verbouwing ingrijpend zijn veranderd, terwijl het pand niet op eenvoudige wijze weer geschikt kan worden gemaakt voor gebruik als zijnde een woon-winkelpand.
De vof heeft tegen het oordeel van het Hof cassatieberoep ingesteld.
Volgens de Hoge Raad is gelet op het arrest van het Hof van Justitie van 14 mei 1985, Van Dijk’s Boekhuis, nr. 139/84, BNB 1985/335, slechts sprake van vervaardiging van een goed, indien door de werkzaamheden aan de onroerende zaak in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden. Het Hof heeft bij de vraag of sprake was van vervaardiging in de zin van artikel 3, lid 1, letter h van de Wet derhalve ten onrechte beslissend geacht of het pand al dan niet is te vereenzelvigen met het pand zoals dat bestond voor de verbouwing.
In de onderhavige situatie is geen sprake van de vervaardiging van een onroerende zaak, aangezien de stukken geen aanwijzingen bevatten dat voor de indeling van het pand ten behoeve van de aanwending als kinderdagverblijf ingrepen hebben plaatsgevonden die van zodanige aard waren dat in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden, aldus de Hoge Raad. Dat de pui op de begane grond is vernieuwd en een speelterrein is aangelegd, doet hieraan niet af.
Het cassatieberoep van de vof wordt gegrond verklaard. Nagenoeg conform A-G Van Hilten.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2002
Instantie
HR
Datum instantie
19 november 2010
Rolnummer
08/01021
ECLI
ECLI:NL:HR:2010:BM6681
entry not found in index,bwbr0002629&artikel=3&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina