Direct naar content gaan

Samenvatting

Met ingang van 1 januari 2024 wordt bij de toepassing van de 30%-regeling na 20 maanden de 30%-vergoeding gemaximeerd tot een 20%-vergoeding en na de volgende 20 maanden een 10%-vergoeding. Als de 30%-beschikking een ingangsdatum kent gedurende een loontijdvak loopt de 20-maandsperiode af in de loop van het loontijdvak.

Vraag

Hoe moet het van toepassing zijnde percentage van artikelĀ 31a, lidĀ 8, Wet LB 1964 berekend worden als in de loop van de maand een 20-maandsperiode is verstreken?

Antwoord

Als het loon uitbetaald wordt over een periode dat de 30%-regeling van toepassing is, dan kan op het loon dat ziet op de periode dat het hogere percentage van toepassing is dit hogere percentage worden toegepast. Op het loon dat ziet op de periode dat het lagere percentage van toepassing is, moet het lagere percentage worden toegepast.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
1 februari 2024
Rolnummer
KG:041:2024:3
NLF-nummer
NLF 2024/0336
Aflevering
6 februari 2024
bwbr0002471&artikel=31a,bwbr0002471&artikel=31a

Naar de bovenkant van de pagina