Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Onlangs hebben Daan Notenboom en Reinier Kooiman onderzocht of hoogleraren met een dubbele pet bij een commercieel bedrijf afwijkend publiceren. In een reactie op hun stuk komt Jan Vleggeert tot de conclusie dat er geen reden is om zijn opvatting te herzien dat de combinatie van verschillende petten een probleem is. Sterker nog, het onderzoek van Notenboom en Kooiman ondersteunt die zienswijze juist.


Deze bijdrage is een referentie-artikel op ‘Hoogleraren met een dubbele pet onafhankelijk?’ van Daan Notenboom en Reinier Kooiman in NLF-W 2021/30. Onderaan dit artikel leest u een korte laatste reactie van Daan Notenboom en Reinier Kooiman.

NLF-W artikel

1. Inleiding

Onlangs hebben Daan Notenboom en Reinier Kooiman (die ik hierna kortheidshalve aanduid met ‘de auteurs’) aan de hand van meer dan 700 artikelen onderzocht of hoogleraren met een dubbele pet bij een commercieel bedrijf afwijkend publiceren. De aanleiding voor dit onderzoek is de oratie die ik op 30 oktober 2020 heb uitgesproken onder de titel ‘Over onafhankelijkheid, de verschraling van het fiscale debat en wat we daaraan kunnen doen’. Daarin heb ik de suggestie gedaan om ‘alle publicaties van Nederlands fiscaal hooggeleerden over pakweg de afgelopen tien jaar te screenen en in kaart te brengen hoe vaak zij een standpunt pro belastingplichtige en hoe vaak een standpunt contra belastingplichtige innemen. Verder zou in kaart kunnen worden gebracht waarover zij publiceren om een beeld te krijgen hoe vaak bepaalde onderwerpen aan bod komen (en welke onderwerpen juist niet aan bod komen)’. De auteurs concluderen dat hun onderzoek geen reden geeft om standpunten van hoogleraren met een dubbele pet bij een commercieel bedrijf op voorhand met argusogen te bekijken. Wel vinden zij het opvallend om te zien waarover niet wordt geschreven. Hieronder reageer ik op hun artikel. Ik ga achtereenvolgens in op het onderzoek (paragraaf 2), de resultaten (paragraaf 3) en de duiding daarvan (paragraaf 4). In paragraaf 5 kom ik tot de conclusie dat er geen reden is om mijn opvatting te herzien dat de combinatie van verschillende petten een probleem is. Sterker nog, het onderzoek van de auteurs ondersteunt die zienswijze juist.

2. Het onderzoek

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Auteur(s)
prof. dr. J. Vleggeert
Universiteit Leiden
NLF-nummer
NLF-W 2021/35
Judoreg
NFB4543
Publicatiedatum
19 september 2021

Naar de bovenkant van de pagina