Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord over het onderzoek naar de fiscale behandeling van Uber (13 pagina’s).

Het gaat om vragen over de onderzoeksopzet, de fiscale geheimhoudingsplicht en over het feit dat de Belastingdienst zelf het interne onderzoek heeft uitgevoerd naar de beweringen over de fiscale behandeling van Uber door de Belastingdienst. De staatssecretaris geeft een toelichting op de uitvoering van het onderzoek. Voorts legt hij uit waarom de fiscale geheimhoudingsplicht van toepassing is en waarom geen gebruik kan worden gemaakt van de ontheffing.

Waar wordt gevraagd naar de objectiviteit van het onderzoek wordt ingegaan op de onafhankelijkheid onderzoeksgroep (medewerkers die niet bij het dossier betrokken zijn geweest destijds) en de conclusie van de externe validatie. Om volledige inzage te geven in het interne onderzoek is het vertrouwelijk aan bij beide Kamers ter inzage gelegd en is de externe validatie openbaar gemaakt.

De vaste commissie voor Financiën heeft verzocht te horen hoe de Kamerleden alsnog input kunnen leveren ten aanzien van het onderzoek naar Uber. De staatssecretaris herhaalt in de aanbiedingsbrief de eerder gemaakte verontschuldiging voor het niet kunnen inwilligen van de toezegging en verwijst naar de technische briefing waar vragen gesteld kunnen worden aan de onderzoekers.

De vaste commissie voor Financiën heeft ook verzocht om de eerder gevraagde lijst met ontmoetingen tussen Uber, bewindspersonen en lobbyisten. In de aanbiedingsbrief wordt, conform schriftelijk overleg, aangegeven dat de Kamer dit overzicht in januari 2023 ontvangt.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
16 januari 2023
Rolnummer
2023-0000006457
NLF-nummer
NLF 2023/0252
Aflevering
26 januari 2023

Naar de bovenkant van de pagina