Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 10 november 2022 aangenomen. Dit wetsvoorstel bevat het inkomensbeleid voor het komende jaar en fiscale maatregelen met (budgettaire) gevolgen die samenhangen met de begroting voor het jaar 2023.

In dit wetsvoorstel zijn de volgende maatregelen opgenomen:

 • box 3;
 • verhogen onbelaste reiskostenvergoeding;
 • uitfaseren oudedagsreserve;
 • verlagen zelfstandigenaftrek;
 • afschaffen middelingsregeling;
 • actualiseren leegwaarderatio;
 • aanpassen culturele multiplier voor partners;
 • uitfaseren inkomensafhankelijke combinatiekorting (iack);
 • afbouw algemene heffingskorting met verzamelinkomen;
 • repareren overgangsrecht scholingsaftrek;
 • oudedagsverplichting aanwenden ter verkrijging van een lijfrente;
 • introduceren twee schijven box 2;
 • vervallen uitzondering op gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups;
 • beperken 30%-regeling;
 • verlagen schijfgrens vennootschapsbelasting naar € 200.000 en verhogen laag tarief naar 19%;
 • afschaffen en verlagen van de schenkingsvrijstelling eigen woning;
 • verhogen algemene tarief overdrachtsbelasting van 8% naar 10,4%;
 • algemeen btw-tarief op lachgaspatronen;
 • btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen;
 • beëindigen vrijstelling BPM bestelauto’s ondernemers, aanpassing grondslag BPM bestelauto’s en verhoging van het tarief in de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s ondernemers;
 • aanscherpen CO2-heffing industrie;
 • samenhangende wijzigingen Wet belastingen op milieugrondslag en Wet opslag duurzame energieen klimaattransitie;
 • verhogen vliegbelasting;
 • verhogen tabaksaccijns;
 • verlengen verlaagde accijnstarieven op ongelode benzine, diesel;
 • verhogen verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken;
 • uitzonderen toeslagpartnerbegrip en medebewonerschap huurtoeslag bij particuliere opvang ontheemde Oekraïners;
 • uitzonderen toeslagpartnerbegrip voor personen die wegens huiselijk geweld naar de opvang zijn gevlucht;
 • inkomensbeleid Caribisch Nederland.
Eerste nota van wijziging
 • aanpassen giftenaftrek voor periodieke giften;
 • afschaffen doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling;
 • lastenverlichting mkb;
 • nultarief en vrijstelling voor de algemene bestedingsbelasting op de invoer, levering en installatie van zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines;
 • wijziging Mijnbouwwet in verband met een tijdelijke verhoging van de cijns.
Tweede nota van wijziging
 • Van de gelegenheid is gebruikgemaakt om enkele technische wijzigingen aan te brengen. Deze wijzigingen raken niet de inhoud van het wetsvoorstel.
Derde nota van wijziging
 • aanpassen maatregelen energiebelasting in verband met de introductie van een prijsplafond;
 • toepassing van de cijns in verband met hedgecontracten.
Vierde nota van wijziging
 • beperking gevolgen van aanstaande uitbreiding aanverwantschap;
 • verhogen vrije ruimte WKR;
 • uitzondering mineraalwater van de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.
Vijfde nota van wijziging
 • uitsluiten boetes als negatief loon (nieuw artikel 11e Loonbelasting 1965);
 • aanpassing dekking vrijstelling bestelauto’s in de zin van de Wet BPM;
 • verhoging van de kansspelbelasting;
 • verhoging van de tabaksaccijns.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het Pakket Belastingplan 2023 c.a. en treedt op 1 januari 2023 in werking.

Metadata

Rubriek(en)
Belastingplan 2023
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
Tweede Kamer
Datum instantie
10 november 2022
Rolnummer
36 202
NLF-nummer
NLF 2022/2270
Aflevering
17 november 2022

Naar de bovenkant van de pagina