Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

A.En. Slovensko (Slowakije) is een entiteit binnen een ondernemingengroep die actief is in elektriciteitsproductie, gas en stadsverwarming. Zij verricht gereguleerde activiteiten die aan speciale heffingen onderworpen kunnen zijn. De Slowaakse belastingdienst heeft aan de entiteit een aanslag opgelegd voor het belastingjaar 2017, gebaseerd op het totale financiële resultaat van de entiteit, niet alleen op het resultaat uit gereguleerde activiteiten.

Hiertegen heeft de entiteit beroep ingesteld. De entiteit had aandelen ingebracht als bijdrage in natura, gewaardeerd tegen een lagere boekwaarde in plaats van een hogere getaxeerde waarde. Dit verschil werd als inkomsten geboekt, wat boekhoudkundig het financiële resultaat verhoogde. Deze stijging kwam echter niet voort uit de gereguleerde activiteiten.

De verwijzende rechter, de Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Slowakije), vraagt zich af of de heffing over dit verschil in strijd is met de doelstellingen van de Fusierichtlijn (Richtlijn 2009/133 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat). Daarnaast vraagt de verwijzende rechter zich af of de richtlijn kan worden ingeroepen bij een transactie tussen Slowaakse vennootschappen.

De verwijzende rechter heeft hierover prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2017
Instantie
HvJ
Datum instantie
6 mei 2024
Rolnummer
C-201/24
NLF-nummer
NLF 2024/1300
Aflevering
4 juni 2024
bwbv0001506&artikel=267,bwbv0001506&artikel=267

Naar de bovenkant van de pagina