Direct naar content gaan

Samenvatting

De TOFA is bedoeld als vangnet voor flexwerkers die door de coronacrisis substantieel inkomensverlies hebben geleden, maar geen aanspraak kunnen maken op een socialezekerheidsuitkering of op bijstand, en onvoldoende middelen van bestaan hebben om rond te komen. De TOFA biedt daarom een tegemoetkoming als bijdrage in de kosten voor het levensonderhoud. De tegemoetkoming bedraagt € 550 bruto per maand en wordt door het UWV verstrekt over de maanden maart, april en mei 2020.

Om te bepalen wie in aanmerking komt voor de tegemoetkoming zijn voor het UWV heldere criteria nodig. Recht op een tegemoetkoming heeft degene die:

  1. als werknemer in februari 2020 ten minste € 400 aan loon heeft genoten;
  2. als werknemer in maart 2020 ten minste € 1 aan loon heeft genoten;
  3. op 1 april 2020 18 jaar of ouder was en de AOW-leeftijd nog niet had bereikt;
  4. substantieel inkomensverlies heeft geleden ten opzichte van februari;
  5. daardoor in april geen substantieel inkomen meer uit loon had;
  6. verklaart de TOFA nodig te hebben als bijdrage in de gebruikelijke kosten van hun levensonderhoud; en
  7. ten behoeve van dat levensonderhoud geen andere uitkering of inkomensvoorziening ontvangt.

De tegemoetkoming geldt als belastbaar loon voor de inkomstenbelasting. Het kwalificeert daarbij als loon uit vroegere dienstbetrekking. De TOFA-tegemoetkoming is echter geen SV-loon. De tegemoetkoming leidt daardoor niet tot recht op een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen en telt ook niet mee bij de bepaling van het dagloon voor eventuele uitkeringen.

Het UWV streeft ernaar aanvragen voor TOFA vanaf 22 juni 2020 in behandeling te nemen. Vanwege de korte tijd waarin de regeling is opgezet, is de datum echter niet volledig zeker. Als in de voorafgaande week blijkt dat de systemen nog niet voldoende gereed zijn, wordt de regeling later opengesteld. De regeling zal daar dan op worden aangepast.

Ten behoeve van een efficiënte aanvraag- en toekenningsprocedure wordt het aanvraagproces digitaal ingericht. Het UWV stelt een digitaal aanvraagformulier beschikbaar via de website www.uwv.nl.

Metadata

Rubriek(en)
Sociale verzekeringen
Belastingtijdvak
1 maart t/m 31 mei 2020
Instantie
Ministerie van Sociale Zaken
Datum instantie
11 juni 2020
Rolnummer
2020-0000061136
NLF-nummer
NLF 2020/1435
Aflevering
18 juni 2020
bwbr0006736&artikel=28,bwbr0006736&artikel=28,bwbr0011353&artikel=3.82,bwbr0011353&artikel=3.82,bwbr0017745&artikel=16,bwbr0017745&artikel=16

Naar de bovenkant van de pagina