Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De staatssecretaris heeft een groot aantal vragen van de Tweede Kamer beantwoord over de contourenbrief van 26 april 2024 over een gedifferentieerde verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken op basis van suikergehalte.

De vragen zijn over allerlei onderwerpen gesteld, waaronder grenseffecten, uitvoeringsgevolgen, uitzondering voor zuivel en soja, pure vruchten- en groentesappen, budgettaire gevolgen en gezondheidsaspecten. De reactie van de staatssecretaris is in lijn met de contourenbrief van 26 april 2024. Primair wordt aangegeven dat keuzes aan de Tweede Kamer zijn en dat dit kabinet, gelet op zijn demissionaire status, niet zelf met voorstellen op dit terrein komt. Ook wordt namens het huidige kabinet geen voorkeur uitgesproken. De beantwoording is inhoudelijk en neutraal.

Nederland heeft sinds 1993 een verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken. Op dit moment kent die belasting één vlak tarief, dat geldt voor alle dranken. Het tarief geldt daarom ongeacht het suikergehalte. Per 1 januari 2024 is het tarief verhoogd van € 8,83 naar € 26,13 per 100 liter. Nu ligt de keuze voor om de belasting af te stemmen op het suikergehalte van de drank. Daarbij geldt: hoe meer suiker, hoe hoger de belasting. Dranken met veel suiker zullen daardoor duurder worden en dranken met geen of weinig suiker goedkoper.

In 2023 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken die onderscheid maakt naar het suikergehalte in de drank, een zogenoemde gedifferentieerde verbruiksbelasting. Met een gedifferentieerde verbruiksbelasting wil de overheid bijdragen aan de gezondheid van burgers door overgewicht tegen te gaan.

De contourenbrief is op 26 april 2024 ter internetconsultatie voorgelegd. De einddatum van deze internetconsultatie was 7 juni 2024.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
24 juni 2024
Rolnummer
2024-0000354239
NLF-nummer
NLF 2024/1552
Aflevering
25 juni 2024
bwbr0005802&artikel=1,bwbr0005802&artikel=1

Naar de bovenkant van de pagina