Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Met deze regeling (Stcrt. 2024, 8279) worden in twee ministeriële regelingen wijzigingen aangebracht.

Ten eerste wordt de Uitv.reg. IW 1990 gewijzigd. Het betreft een wijziging van de bedragen die bij het bepalen van de betalingscapaciteit van de belastingschuldige als kosten van bestaan in aanmerking worden genomen als de belastingschuldige of zijn echtgenoot de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Met deze wijziging worden de bedragen die bij de kosten van bestaan in aanmerking worden genomen geactualiseerd overeenkomstig de indexatie van de Inkomensondersteuning AOW (IOAOW) van 1 januari 2024.

Ten tweede wordt de Regeling aanwijzing rechtsgebieden Common Reporting Standard (Regeling aanwijzing rechtsgebieden CRS) gewijzigd. In het kader van gegevensuitwisseling onder de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (CRS) moeten rapporterende financiële instellingen bij toepassing van bepaalde identificatieprocedures vaststellen of bij hen bestaande rekeningen worden aangehouden door onder andere personen die fiscaal woonachtig zijn in een of meer bepaalde rechtsgebieden. Zij moeten deze informatie aan Nederland verstrekken opdat Nederland aan zijn rapportageverplichtingen jegens andere landen kan voldoen. Ingevolge het Uitvoeringsbesluit identificatie- en rapportagevoorschriften Common Reporting Standard kunnen bij ministeriële regeling dergelijke rechtsgebieden worden aangewezen ten behoeve van de eerste identificatie na inwerkingtreding van dit besluit van bestaande rekeningen. De betreffende ministeriële regeling is de Regeling aanwijzing rechtsgebieden CRS.

Deze wijzigingsregeling treedt in werking met ingang van 22 maart 2024. De wijziging van de Uitv.reg. IW 1990 werkt terug tot en met 1 januari 2024.

Metadata

Rubriek(en)
Invordering
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
7 maart 2024
Rolnummer
2024-00000192808
NLF-nummer
NLF 2024/0740
Aflevering
26 maart 2024
bwbr0004766&artikel=16,bwbr0004766&artikel=16

Naar de bovenkant van de pagina