Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Het kabinet gaat op verzoek van de Tweede Kamer regelen dat ook grenswerkers en zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd aanspraak kunnen maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Bij het berekenen van de inkomensondersteuning tellen alleen inkomsten mee voor werk dat is verricht in de periode waarvoor de ondernemer de Tozo aanvraagt. Dit schrijft de staatssecretaris van SZW in een brief aan de Tweede Kamer.

De Tozo in het kort

Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De inkomensondersteuning is gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Voor gehuwden en samenwonenden wordt het inkomen aangevuld tot een bedrag van € 1.500 netto. Voor alleenstaanden is dit € 1.050 netto. De lening voor bedrijfskapitaal kent een maximum van € 10.157. Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat deze verwacht dat het inkomen daalt tot onder het sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis.

Gemeenten, die de Tozo uitvoeren, hebben tot nu toe circa 300.000 aanvragen ontvangen. Dinsdag 21 april 2020 is de algemene maatregel van bestuur (AMvB) gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf die datum kunnen gemeenten zelfstandig ondernemers op grond van deze regeling formeel bijstand voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskrediet verstrekken. Veel gemeenten hebben zelfstandig ondernemers al geholpen met een voorschot, dat nu met de Tozo-uitkering kan worden verrekend.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2020
Instantie
Ministerie van Sociale Zaken
Datum instantie
24 april 2020
Rolnummer
2020-0000058604
NLF-nummer
NLF 2020/1063
Aflevering
30 april 2020

Naar de bovenkant van de pagina