Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft bij Rechtbank Midden-Nederland buiten de beroepstermijn beroep ingesteld tegen een uitspraak op bezwaar van de Heffingsambtenaar van de gemeente Zeist.

De Rechtbank is van oordeel dat een vakantie geen geldige reden is om het beroepschrift te laat in te dienen. X heeft voor het instellen van beroep zes weken de gelegenheid gehad. Dit betekent dat zij na haar vakantie nog een ruime periode (ongeveer vier weken) heeft gehad om het beroepschrift in te dienen. De persoonlijke omstandigheden (waaronder het ontbreken van een huishoudelijke hulp) die zij noemt, maken dit niet anders. Dit betekent dat zij niet aannemelijk heeft gemaakt dat er een geldige reden is waarom het beroepschrift te laat door de Rechtbank is ontvangen.

Het beroep is kennelijk niet-ontvankelijk (artikel 8:54 Awb). Daarom wordt het beroep niet inhoudelijk behandeld.

Van een vergoeding van de proceskosten is geen sprake, aldus de Rechtbank.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2023
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum instantie
14 juni 2024
Rolnummer
23/5044
ECLI
ECLI:NL:RBMNE:2024:3680
NLF-nummer
NLF 2024/1645
Aflevering
9 juli 2024
bwbr0005537&artikel=8:54,bwbr0005537&artikel=8:54

Naar de bovenkant van de pagina