Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is op 3 april 2017 begonnen met activiteiten die voornamelijk bestaan uit voetreflexPlustherapie. Daarnaast voert zij ook pedicurebehandelingen uit. In 2017, direct na het afronden van de opleiding tot voetreflexPlustherapeut, is X begonnen aan de vervolgopleiding medische basiskennis. Op 7 september 2019 heeft X het betreffende diploma behaald.

De Inspecteur heeft de zelfstandigen- en startersaftrek niet toegekend, omdat X volgens hem niet voldoet aan het urencriterium. Daarbij heeft hij de uren in verband met de gevolgde opleidingen buiten beschouwing gelaten. Dat acht Hof Den Bosch terecht.

Uren die zijn besteed aan cursussen die ertoe strekken nieuwe vakkennis te verwerven en daarmee de vakbekwaamheid uit te breiden, gelden niet als uren die zijn besteed aan de onderneming en tellen daarom niet mee voor het urencriterium.

De kennis die X heeft vergaard met de opleiding voetreflexPlustherapie geldt in casu als nieuwe vakkennis, oordeelt het Hof. Ook telt de opleiding medische basiskennis niet mee voor het urencriterium, omdat X na het behalen van de opleiding over vaardigheden beschikt waarover zij v贸贸r het volgen van de opleiding niet beschikte.

Van schending van het gelijkheidsbeginsel of het evenredigheidsbeginsel is voorts geen sprake.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
19 juni 2024
Rolnummer
22/1535
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2024:2008
NLF-nummer
NLF 2024/1494
Aflevering
25 juni 2024
bwbr0011353&artikel=3.6,bwbr0011353&artikel=3.6

Naar de bovenkant van de pagina