Gerelateerde content
 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Elke twee jaar laten de NOB en het RB onderzoek uitvoeren naar de vraag hoe de leden hun relatie met de Belastingdienst ervaren. Ook eind 2021 werd dit onderzoek herhaald.

De NOB en het RB willen met het regelmatig onderzoeken van de relatie tussen hun leden en de Belastingdienst tijdig trends en knelpunten signaleren. De kwaliteit van de dienstverlening en de samenwerking met de Belastingdienst zijn immers essentieel voor een goede en efficiënte beroepsuitoefening en een effectieve belastingheffing in Nederland.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

 • De waardering voor de kwaliteit van de dienstverlening is met een 5,9 gelijk gebleven ten opzichte van 2019.
 • De bereikbaarheid van de Belastingdienst is ten opzichte van 2019 enigszins verbeterd, maar blijft een belangrijk verbeterpunt voor met name de fiscaal dienstverleners zonder vaste contactpersoon.
 • Directe en persoonlijke communicatie tussen fiscaal dienstverleners en Belastingdienstmedewerkers leidt tot verbetering van de dienstverlening en vergroot de onderlinge (vertrouwens)relatie. Helaas is de bereikbaarheid/toegankelijkheid van de Belastingdienst nog altijd niet in lijn met de digitale samenleving anno 2021.
 • Bedrijfsfiscalisten typeren de relatie met de Belastingdienst meer als een gelijkwaardige overlegcultuur dan belastingadviseurs.
 • De in 2019 geconstateerde verharding in de verhoudingen is nauwelijks veranderd. Er is sprake van een formele houding en hiërarchische controlecultuur in plaats van een gelijkwaardige overlegcultuur, zelfs werkend onder Horizontaal toezicht. Wel staat daar tegenover dat het correct toepassen van sancties door respondenten hoger gewaardeerd werd dan bij het voorgaande onderzoek (6,1 versus 5,2 in 2019).
 • Het enthousiasme en draagvlak voor Horizontaal toezicht onder fiscaal dienstverleners blijft beperkt en gaat ten koste van Verticaal toezicht.

Op basis van de bevindingen zijn enkele aanbevelingen geformuleerd.

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2022
Instantie
NOB
Datum instantie
31 mei 2022
NLF-nummer
NLF 2022/1137
Aflevering
9 juni 2022

X