Direct naar content gaan

Samenvatting

Artikel 2.17, lid 4, Wet IB 2001 geeft fiscale partners de mogelijkheid de eerder gekozen toerekening van fiscaal relevante posten aan te passen. Op 6 juni 2023 heeft een kennisgroep bekendgemaakt hoe hieraan invulling te geven bij navordering. Sjoerd Pijnappel houdt de kennisgroepstandpunten kritisch tegen het licht en concludeert dat de standpunten zijn gebaseerd op oude regels. Met later in wetgeving gecodificeerd beleid houdt de kennisgroep aldus de auteur geen rekening.


Eric Poelmann heeft een referentie-artikel ‘Rechtsvinding in de partnertoerekening in de Wet IB 2001’ op deze bijdrage geschreven in NLF-W 2023/36.

NLF-W artikel

1. Inleiding

De Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) bepaalt in artikel 2.17, lid 2, dat belastingplichtigen die elkaars fiscale partner zijn een aantal fiscaal relevante posten aan hen beiden kunnen toerekenen in een bij de aangifte zelf gekozen verhouding.

Het vierde lid van artikel 2.17 Wet IB 2001 geeft vervolgens de mogelijkheid om de gekozen verhouding naderhand te wijzigen. Dit kan tot het moment waarop de aanslag, navorderingsaanslag, conserverende aanslag en conserverende navorderingsaanslag van beide partners ‘onherroepelijk vaststaat’.

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Formeel belastingrecht
NLF-nummer
NLF-W 2023/33
Judoreg
NFB5945
Publicatiedatum
27 augustus 2023
bwbr0002320&artikel=16,bwbr0011353&artikel=2.17

Naar de bovenkant van de pagina