Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Een auto is over de periode 12 maart 2022 tot en met 3 mei 2022 opgenomen in de bedrijfsvoorraad van X (belanghebbende). X heeft de auto op 16 april 2022 aan een particulier verkocht (de derde). De derde heeft de auto na aankoop op dezelfde dag meegenomen. Op 4 mei 2022 is de tenaamstelling van de auto gewijzigd.

Nadat de auto door de derde is meegenomen, is op de data 16, 18, 19, 20, 23 en 25 van de maand april geconstateerd dat met de auto op de openbare weg is gereden waarbij de auto niet voorzien was van een handelaarskenteken. De Inspecteur heeft voor alle zes constateringen bij X € 440 MRB nageheven, berekend over een periode van een jaar voorafgaand aan de datum van controle. Voorts is bij de eerste naheffingsaanslag een verzuimboete opgelegd van € 220.

X betoogt dat hij pas nadat de eerste vier naheffingsaanslagen op 4 mei 2022 op zijn deurmat lagen, erachter is gekomen dat de auto per abuis nog in zijn bedrijfsvoorraad stond ingeschreven. De machtiging van de derde om over te schrijven lag er al, dus heeft hij op die dag de auto op naam van de derde overgeschreven. X vindt dat de eerste naheffingsaanslag met de verzuimboete wel kan worden opgelegd, maar dat de resterende naheffingsaanslagen moeten worden vernietigd dan wel worden kwijtgescholden.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant laat de naheffingsaanslagen, die conform de wet zijn opgelegd, in stand. Hetgeen X aanvoert kan hem niet baten. Het staat de Rechtbank niet vrij om formele wetgeving te toetsen op redelijkheid. De Rechtbank acht de verzuimboete van € 220 voorts passend en geboden.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Autobelastingen
Belastingtijdvak
april 2021- april 2022
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
16 januari 2024
Rolnummer
22/5599; 22/5600; 22/5601; 22/5602; 22/5604; 22/5605
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:178
NLF-nummer
NLF 2024/0480
Aflevering
20 februari 2024

Naar de bovenkant van de pagina