Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Omya is een Tsjechische onderneming die zich bezighoudt met de winning en bewerking van kalksteen (marmer) in een steengroeve. Zij heeft verzocht om een vergunning voor de verwerving van vrijgestelde elektriciteit in verband met mineralogische procedés. Daarbij heeft zij gewezen op haar activiteiten van het vergruizen en sorteren van delfstoffen in een steengroeve en in verwerkingsinstallaties.

Het verzoek is afgewezen op de grond dat voor haar activiteiten geen belastingvrijstelling op elektriciteit mogelijk is.

De verwijzende rechter heeft in het kader van een procedure hierover aan het HvJ een prejudiciële vraag gesteld.

Het HvJ antwoordt op de vraag dat artikel 2, lid 4, onderdeel b, vijfde streepje, Richtlijn Energiebelastingen aldus moet worden uitgelegd dat het gebruik van elektriciteit voor de aandrijving van machines die worden ingezet voor de verwerking van uit een steengroeve gewonnen kalksteen die in verschillende stadia wordt vermalen en vergruisd tot fijne en grove kalksteenvulstoffen, niet wordt aangemerkt als gebruik van elektriciteit ten behoeve van mineralogische procedés. Het gebruik van elektriciteit voor de aandrijving van machines die worden ingezet voor de productie van fijne kalksteenvulstoffen met een behandeld oppervlak, wordt daarentegen wel aangemerkt als gebruik van elektriciteit ten behoeve van dergelijke procedés.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Milieu- en energieheffingen
Belastingtijdvak
2019
Instantie
HvJ
Datum instantie
18 april 2024
Rolnummer
C-133/23
ECLI
ECLI:EU:C:2024:335
Auteur(s)
mr. M. Betjes
Meijburg & Co
NLF-nummer
NLF 2024/1182
Aflevering
21 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6403
bwbr0007168&artikel=64&lid=4,bwbr0007168&artikel=64&lid=4

Naar de bovenkant van de pagina