Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(6)
  • Jurisprudentie(5)
  • Commentaar NLFiscaal(15)
  • Literatuur(2)
  • Recent(3)

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft op 23 december 2021 V&A 21-009 gepubliceerd. Dit V&A behandelt de vraag of één van de erfgenamen een geërfd recht op ODV-termijnen kan aanwenden voor het verkrijgen van een lijfrenteproduct.

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2021 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
23 december 2021
Rolnummer
V&A 21-009
NLF-nummer
NLF 2022/0038
Aflevering
6 januari 2022
bwbr0011353&artikel=3.125,bwbr0011353&artikel=3.126a

X