Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De bepalingen van het wijzigingsprotocol van het Verdrag Nederland-Duitsland van 24 maart 2021 zullen op 31 juli 2022 in werking treden (Trb. 2022, 61).

In dit wijzigingsprotocol zijn afspraken gemaakt over het heffingsrecht over (kortdurende) socialezekerheidsuitkeringen en over het tegengaan van belastingontwijking. Met dit protocol wordt de verdeling van heffingsrechten over bepaalde socialezekerheidsuitkeringen aangepast. Het gaat hierbij onderĀ andere om het zogenoemde Krankengeld (uitkering bij ziekte) en Elterngeld (uitkering voor ouders met jonge kinderen). Hiermee wordt bereikt dat in alle gevallen het land dat de socialezekerheidsuitkering verstrekt, deze ook mag belasten. Deze regel zorgt er daarmee onderĀ meer voor dat Duitse netto-socialezekerheidsuitkeringen niet in Nederland belast worden terwijl deze in Duitsland vrijgesteld zouden zijn.

Daarnaast hebben Duitsland en Nederland afspraken gemaakt die voorkomen dat de voordelen van het Verdrag Nederland-Duitsland enkel worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Dit is gedaan door antimisbruikbepalingen van het zogenoemde BEPS-project tegen belastingontwijking op te nemen, waarmee het Verdrag Nederland-Duitsland ook voldoet aan de minimumstandaard van dit project.

Nederland en Duitsland verkennen los van dit wijzigingsprotocol nog of het mogelijk is om voor de thuiswerkdagen van grensarbeiders een specifieke regeling in het belastingverdrag overeen te komen.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
31 juli 2022 e.v.
Instantie
BUZA
Datum instantie
12 juli 2022
Rolnummer
Trb. 2022, 61
NLF-nummer
NLF 2022/1418
Aflevering
21 juli 2022

Naar de bovenkant van de pagina