Direct naar content gaan

Samenvatting

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord die zijn gesteld naar aanleiding van het artikel in het Reformatorisch Dagblad ‘Belastingstelsel kost eenverdienersgezin straks ook deel AOW’.

De stelling in het artikel dat AOW’ers € 1.000 per jaar mislopen door het niet meer overdraagbaar zijn van de algemene heffingskorting is volgens de staatssecretaris feitelijk onjuist. De minstverdienende partner in een eenverdienershuishouden kan de algemene heffingskorting in de regel volledig verzilveren op basis van het eigen AOW-inkomen. AOW’ers hebben daardoor, ook als zij geboren zijn op of na 1 januari 1963, geen nadeel van het niet meer overdraagbaar zijn van de algemene heffingskorting.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
11 juni 2024
Rolnummer
2024-0000346444
NLF-nummer
NLF 2024/1428
Aflevering
18 juni 2024
bwbr0011353&artikel=8.10,bwbr0011353&artikel=8.10

Naar de bovenkant van de pagina